CITES

Jak większość ogrodów botanicznych, nasz Ogród odgrywa ważną rolę we wprowadzaniu w życie zasad Konwencji Waszyngtońskiej (CITES). Chęć popularyzacji wiedzy o Konwencji zaowocowała trzema przygotowanymi przez pracowników Ogrodu, wydanymi przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, publikacjami:

Są one przeznaczone przede wszystkim dla służb celnych, nauczycieli i uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów, ale też dla wszystkich zainteresowanych problematyką ochrony przyrody i handlu dzikimi gatunkami roślin i zwierząt.