Kompostowość
Zajęcia na temat kompostu, gleby i sortowania odpadów

Czas trwania: 1 h 15 min.
Wiek uczestników: 6-12 lat
Limit miejsc: 15
Zajęcia dostępne od poniedziałku do piątku
Koszt: 300 zł

Kto mieszka w glebie? Co znajdziemy w kompoście? Podczas zajęć dowiemy się, czego potrzebują rośliny by wyrosnąć zdrowe i mocne. Poznamy zwierzęta glebowe, które przerabiają materię organiczną i wytwarzają kompost - naturalny nawóz dla naszych roślin. Przyjrzymy się również odpadom i zastanowimy, z których może powstać kompost.


W związku z epidemią COVID-19 uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania 1,5-metrowego odstępu od siebie oraz stosowania się do nowych zasad zwiedzania podanych w Aneksie do Regulaminu zwiedzania Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego.


Rezerwacja Wycieczek

1. Rezerwacji dokonuje się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. Należy ją zgłosić przynajmniej na tydzień przed datą proponowanego terminu zajęć.

2. W ciągu 3 dni roboczych otrzymacie Państwo mailowe potwierdzenie terminu wycieczki

3. Następnie osoba dokonująca zapisu wycieczki jest zobowiązana potwierdzić swoje uczestnictwo poprzez wpłatę całej kwoty za zajęcia przelewem na konto Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego 73 1160 2202 0000 0000 6084 9724 w terminie do 3 dni przed wycieczką oraz wysłanie potwierdzenia przelewu na adres mailowy: wycieczki@biol.uw.edu.pl.

4. Rezerwacja zajęć oznacza akceptację Regulaminu zajęć edukacyjnych w Ogrodzie Botanicznym UW i Regulaminu Porządkowego OBUW.

Opłaty

Koszt godzinnej wycieczki wynosi 150 zł dla grup przedszkolnych oraz 200 zł dla pozostałych grup zorganizowanych i osób indywidualnych liczących do 15 osób. Wyjątkiem są zajęcia pt. „Kompostowość”, których koszt to 300 zł brutto. Przy większej liczbie uczestników grupa zostanie podzielona na podgrupy liczące do 15 osób, a koszt zajęć pomnożony przez liczbę podgrup.

Inne informacje

Prosimy o przybycie na zajęcia 10 minut wcześniej w strojach odpowiednich do warunków pogodowych.

Grupy, w których znajdują się osoby z niepełnosprawnościami proszone są o zgłoszenie tego faktu przy rejestracji wycieczki, abyśmy mogli odpowiednio przygotować się do potrzeb uczestników.

Szczegółowe informacje dostępne w Regulaminie zajęć edukacyjnych w Ogrodzie Botanicznym UW.