Materiały do pobrania

Broszura edukacyjna – Kwiaty i zwierzęta. Ogród przyjazny owadom.
„Kwiaty i zwierzęta” to krótki przewodnik po świecie zapylaczy, gdzie m.in. znajdziesz informacje o roli owadów zapylających, czy porady dotyczące ogródków przyjaznych owadom.

Pobierz broszurę

Broszura edukacyjna – W Ptasiogrodzie. Ogród przyjaznym ptakom.
„W Ptasiogrodzie” to krótki przewodnik przybliżający życie ptaków zamieszkujących nasz Ogród, z którego dowiesz się m.in. jak brzmi wiosenny spektakl przylotów i czy ptaki to dobrzy konstruktorzy.

Pobierz broszurę


Powyższe publikacje zostały dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, www.wfosigw.pl, w ramach zadania „Skrzydlaty świat – edukacyjny program ornitologiczny dla dzieci i dorosłych w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego”.


Kompostowanie. O naturalnym nawożeniu w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Broszura edukacyjna.

Pobierz broszurę

Kompostownik edukacyjny - schemat budowy naszego kompostownika edukacyjnego.

Pobierz broszurę

Co możemy, a czego nie możemy wrzucać do kompostownika? Broszura edukacyjna.

Pobierz broszurę

Organizmy kompostowe - czyli kto przerabia kompost. Broszura edukacyjna.

Pobierz broszurę


„Kompostowanie” oraz pozostałe broszury poświęcone kompostowaniu powstały w ramach projektu „Big Picnic – Big Questions engaging the public with Responsible Research and Innovation on Food Security” („Wielki Piknik: Wielkie Pytania – Angażowanie społeczeństwa w Odpowiedzialne Badania i Innowacje (RRI) w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego”). Projekt finansowany w ramach funduszu Unii Europejskiej Horyzont 2020 – program w zakresie badań naukowych i innowacyjności, pod numerem umowy 710780.