Materiały do pobrania


Broszura edukacyjna – Kwiaty i zwierzęta. Ogród przyjazny owadom.
„Kwiaty i zwierzęta” to krótki przewodnik po świecie zapylaczy, gdzie m.in. znajdziesz informacje o roli owadów zapylających, czy porady dotyczące ogródków przyjaznych owadom.

kwiaty_i_zwierzeta


Broszura edukacyjna – W Ptasiogrodzie. Ogród przyjaznym ptakom.
„W Ptasiogrodzie” to krótki przewodnik przybliżający życie ptaków zamieszkujących nasz Ogród, z którego dowiesz się m.in. jak brzmi wiosenny spektakl przylotów i czy ptaki to dobrzy konstruktorzy.

w_ptasiogrodzie


Kompostowanie. O naturalnym nawożeniu w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Broszura edukacyjna.

kompostowanie


Kompostownik edukacyjny - schemat budowy naszego kompostownika edukacyjnego.


Co możemy, a czego nie możemy wrzucać do kompostownika? Broszura edukacyjna.


Organizmy kompostowe - czyli kto przerabia kompost. Broszura edukacyjna.


Publikacje zostały dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, www.wfosigw.pl, w ramach zadania „Skrzydlaty świat – edukacyjny program ornitologiczny dla dzieci i dorosłych w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego”.

„Kompostowanie” oraz pozostałe broszury poświęcone kompostowaniu powstały w ramach projektu „Big Picnic – Big Questions engaging the public with Responsible Research and Innovation on Food Security” („Wielki Piknik: Wielkie Pytania – Angażowanie społeczeństwa w Odpowiedzialne Badania i Innowacje (RRI) w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego”). Projekt finansowany w ramach funduszu Unii Europejskiej Horyzont 2020 – program w zakresie badań naukowych i innowacyjności, pod numerem umowy 710780.


Kwiaty_i_zwierzeta.png pobierz W_Ptasiogrodzie.png pobierz KOMPOSTOWANIE.png pobierz KOMPOSTOWNIK_edukacyjny_nowy.png pobierz KORZYSCITAKNIE.png pobierz kto_przerabia.png pobierz