BigPicnic

Wielki Piknik: Wielkie Pytania – Angażowanie społeczeństwa w Odpowiedzialne Badania i Innowacje (RRI) w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego to nowy, trzyletni projekt Unii Europejskiej dotyczący bezpieczeństwa żywnościowego, utworzony w ramach programu Horyzont 2020. Obejmuje 18 instytucji europejskich oraz jedną afrykańską, koordynowanych przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Ogrodów Botanicznych (BGCI). Jego głównym celem jest rozpoczęcie publicznej debaty na temat globalnych i lokalnych problemów żywnościowych oraz próba wspólnego wypracowywania rozwiązań. Dzięki międzynarodowej współpracy i angażowaniu osób reprezentujących różne interesy związane z żywnością projekt ma wspierać lokalne społeczności, tak aby mogły skutecznie artykułować swoje interesy, a decydenci usłyszeć ich głosy i wprowadzać rozwiązania w życie. Wielki Piknik obejmuje różnego rodzaju działania, aktywności, spotkania informacyjne, między innymi zaprojektowanie podróżujących wystaw osadzonych w lokalnym kontekście oraz zorganizowanie kawiarni naukowych, umożliwiających dialog między mieszkańcami, naukowcami i decydentami.

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego jest jedną z instytucji uczestniczących w projekcie, i jako taki staje się odpowiedzialny za jego realizację w Warszawie i okolicach. Tym samym proponuje działania, które rozwiną dyskusję na temat suwerenności żywnościowej wśród szerokiej publiczności w Polsce i mamy nadzieję będą również zaczątkiem drogi ku ważnym zmianom. Nasze działania w dużej mierze zależą od pomysłów wypracowywanych na bieżąco, podczas różnego typu warsztatów projektowych co-creation, przeprowadzanych wspólnie z mieszkańcami Warszawy i okolic i naszymi partnerami: konsumentami, naukowcami, aktywistami, instytucjami kultury i sztuki, pracowni(cz)kami i członk(ini)ami Ogrodu, Uniwersytetu, sektora rolniczego i handlowego, organizacji pozarządowych, nieformalnych inicjatyw oraz innych dziedzin szeroko powiązanych z tematem żywności.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że temat jest ogromny i pełen różności, postaramy się jednak prowadzić Państwa, wybierając najbardziej frapujące, najciekawsze i najważniejsze ścieżki, pokazywać różnorodność zagadnienia, wielość perspektyw, powiązań, znaczeń i smaków. Wierzymy, że wspólnie z Państwem uda nam się zrozumieć potrzeby związane z żywieniem, znaleźć odpowiedzi na nurtujące nas pytania i stworzyć inspirujące historie i wystawy. Serdecznie zapraszamy do dzielenia się swoimi pomysłami, opiniami i opowieściami oraz włączania się we wszystko co mamy nadzieję uda nam się razem zrobić!

Facebook logo


UE logoProjekt finansowany ze środków programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i  innowacji „Horyzont 2020” na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr t No 710780.

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710780.