CITES

CITES, Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (od ang.Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), skrótowo Konwencja
Waszyngtońska.

Jak większość ogrodów botanicznych, nasz Ogród odgrywa ważną rolę we wprowadzaniu w życie zasad Konwencji Waszyngtońskiej(CITES). Chęć popularyzacji wiedzy o Konwencji zaowocowała trzema przygotowanymi przez pracowników Ogrodu, wydanymi przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, publikacjami:

Są one przeznaczone przede wszystkim dla służb celnych, nauczycieli i uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów, ale też dla wszystkich zainteresowanych problematyką ochrony przyrody i handlu dzikimi gatunkami roślin i zwierząt.