Przedmowa do wydania kanadyjskiego


W Załącznikach do Konwencji o Międzynarodowym Handlu Zagrożonymi Gatunkami Fauny i Flory (CITES) umieszczonych jest ponad 30.000 gatunków roślin i zwierząt. Tak szeroka różnorodność organizmów będących przedmiotem Konwencji, stanowi znaczne wyzwanie dla jej stosowania, ponieważ przepisy wymagają dokładnego oznaczenia okazów znajdujących się w handlu.

Rozumiejąc wagę problemu Environment Canada przygotował serię podręczników, z których kilka już ukazało się drukiem (Ptaki, Krokodyle, Żółwie, Motyle, Jesiotry, Łopatonosy).

Rozpoznawanie gatunków roślin jest szczególnie skomplikowane, ponieważ w handlu zazwyczaj nie znajdują się całe okazy, które charakteryzowałyby się kompletem cech anatomicznych i morfologicznych potrzebnych do właściwego oznaczenia danego gatunku. W tym kontekście drzewa stanowią największe wyzwanie, bowiem w najlepszym razie, wszystko to, co może podlegać oznaczeniu to fragment pnia czy tarcica pozbawiona liści, kory i innych ważnych cech morfologicznych, które zwykle pomagają w zidentyfikowaniu danego okazu.

Niniejszy przewodnik jest zaprojektowany jako pomoc w oznaczaniu ładunków drewna na przejściach granicznych. Inne istniejące na świecie podręczniki przeznaczone do rozpoznawania gatunków drzewiastych wymagają zwykle dużej wiedzy z zakresu technologii drewna lub skomplikowanych procedur technicznych, co na ogół nie jest możliwe do zastosowania w przypadku Służb Celnych. Podręcznik, który dostajecie Państwo do ręki jest natomiast prostym, lecz dokładnym narzędziem, które może być wykorzystane w terenie nawet przez osobę bez wcześniejszej praktyki w oznaczaniu drewna.

Biorąc pod uwagę narastającą dyskusję, szczególnie wśród członków Komitetu Roślin CITES, o potrzebie objęcia ochroną większej liczby gatunków drzew, zarówno tropikalnych, jak i innych oraz poprawy kontroli handlu drewnem, niniejsza publikacja wydaje się szczególnie na czasie.

Mam nadzieję, że aktualność tematu, atrakcyjność i podręczny format tego przewodnika oraz pozytywny odzew na wcześniejsze publikacje zachęcą Państwa do korzystania z tej książki, co pomoże w efektywniejszym przestrzeganiu przepisów Konwencji CITES.

Bertrand von Arx
Wiceprzewodniczący Komitetu Roślin CITES,
Krajowy Konsultant Naukowy ds. CITES w Kanadzie
Kanadyjska Służba Leśna
Environment Canada

Aby uruchomić klucz na własnym komputerze należy pobrać z naszej strony obraz dysku CD (Drzewa CITES.iso 38 MB) i wypalić płytę.

Pobierz obraz dysku ISO