Polish Days


X Światowy Kongres Edukacyjny Ogrodów Botanicznych BGCI

200-lecie założenia Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego


Zdjęcie działu pierwszego

Dwa dni kongresu czwartek i piątek (13 - 14 września) będą zawierały sesje w języku polskim, związane z obchodami 200-lecia założenia Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz działalnością edukacyjną polskich ogrodów botanicznych i arboretów.

Podczas uroczystej sesji poświęconej 200-leciu zaprezentujemy historię i współczesną działalność naszej instytucji, przewidziany też będzie czas na składanie adresów z okazji jubileuszu. Organizatorzy zwracają się z prośbą do mówców aby ich wystąpienia nie trwały dłużej niż 2 min.

W drugiej części planowane są wystąpienia i warsztaty dotyczące najciekawszych i najbardziej nowatorskich inicjatyw edukacyjnych prowadzonych przez polskie arboreta i ogrody botaniczne.

Zachęcamy do zgłaszania wystąpień, które odnoszą się do głównych tematów kongresu albo wydają się Państwu interesujące w polskim kontekście. W czasie tej sesji wszystkie wystąpienia będą miały formę prezentacji i prowadzone będą w języku polskim. W czasie zgłaszania abstraktów w polach:

  • Topic - proszę wybrać: Education in Polish Botanic Gardens
  • Session type - proszę wybrać: paper presentation or workshop

FORMULARZ DO ZGŁASZANIA ABSTRAKTÓW dostępny tutaj

Jednocześnie gorąco zapraszamy Państwa do udziału w głównym programie kongresu, jeżeli chcą Państwo zgłosić wystąpienie po angielsku. Wtedy musi się ono odnosić bezpośrednio do jednego z tematów kongresowych. Szczegółowy opis tych tematów oraz formuły wystąpień znajdą Państwo w opisie w języku angielskim (Congress themes). Opis formuły wystąpień dostępny jest także w języku polskim
Dzień zakończony będzie uroczystą galą, która odbędzie się w sali recepcyjnej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Będzie to kolacja przeznaczona  dla wszystkich uczestników kongresu za dodatkową opłatą.
Na zakończenie kongresu, w piątek po południu, zapraszamy wszystkich uczestników do Ogrodu Botanicznego na pożegnalne grilowanie, którego koszt jest wliczony w opłatę konferencyjną.
Bardzo serdecznie zapraszamy na nasz Jubileusz!

Szczegółowy program kongresu

Ważne daty:

Koszt uczestnictwa:

w całym kongresie (09 - 14 września):

  • early bird: 450 EUR (400 EUR członkowie BGCI), student: 250 EUR
  • standard: 550 EUR (500 EUR członkowie BGCI), student: 300 EUR
  • late bird: 650 EUR (600 EUR członkowie BGCI), student: 400 EUR
  • osoba towarzysząca: 150 EUR

w jednym dniu kongresu:

  • 120 EUR (early bird and standard registration), 130 EUR (late bird); członkowie BGCI: 100 EUR (early bird and standard registration), 115 EUR (late bird)

tylko w sesjach polskich (13 - 14 września):

  • 500 PLN

Zakwaterowanie

Kontakt

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego

Aleje Ujazdowskie 4, 00-478 Warszawa
e-mail: congress2018@biol.uw.edu.pl
tel.: +48 22 55-30-511

Do zobaczenia w Warszawie!

back to main Congress site

obuw_200_eng