Contact us

* - required

University of Warsaw Botanic Garden

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego

tel: +48 22 55-30-511

e-mail: garden@biol.uw.edu.pl

address: Aleje Ujazdowskie 4, 00-478 Warsaw, Poland

NIP: 525-001-12-66

____________________________________________

Staff