BSc and MSc projects

Our Garden offers bachelor theses (theoretical and experimental) in botany, in the broad sense of the word: botany Ethnobotany, plants ecology, environmental protection. See below the scope of topics.

Limit: 5 students

Topics proposed for bachelor and master theses:


Hanna WERBLAN-JAKUBIEC, PhD, Director of the Botanic Garden, phone: +48022 55-30-512
e-mail: hwerblan@biol.uw.edu.pl

Floristics and taxonomy, wildlife protection, genetic resources of Polish botanic gardens, etnobotany:

  • Flora of selected areas in north-east Poland (nature reserves near Warsaw, National Wigierski Park, Romnicka Forest)
  • Selected groups of plants protected by CITES
  • Environmental education in botanic gardens
  • Special plants collections in Polish botanic gardens


Professor Małgorzata STPICZYŃSKA, phone: +48 22 55-30-518
e-mail: m.stpiczynska@biol.uw.edu.pl

Tkanki wydzielnicze roślin, biologia kwitnienia:

  • struktury wydzielnicze (nektarniki, osmofory, elaiofory) w kwiatach Orchidaceae,
  • nektarniki kwiatowe u okrytozalążkowych, dynamika sekrecji i skład chemiczny nektaru,
  • sygnały kwiatowe w interakcjach roślina–zwierzę.

Marcin ZYCH, Associate Professor, phone: +48 22 55-30-529
e-mail: mzych@biol.uw.edu.pl

Phylogenetics of Apiaceae family plants, biology and ecology of angiosperms reproduction:

  • pollination biology and ecology, reproductive strategies of angiosperms
  • “pollination nets” in selected habitats
  • “pollination crisis” and its consequences