Biologia zapylania roślin (semestr zimowy)

dr hab. Marcin Zych

Wykład monograficzny – 30h

zaliczenie: egzamin

Zakres tematów:

 1. Kwiaty, zapylanie i zapłodnienie: Co to jest kwiat i do czego służy? Dlaczego zwierzęta odwiedzają kwiaty? Przypadki Ficus i Yucca. Kwiatostany: typy i funkcja. Zmiany barwy kwiatu w trakcie kwitnienia i co z tego wynika. Trendy ewolucyjne w budowie kwiatów. Koszty i zalety zoogamii. Zapylenie - akt mutualizmu czy pasożytnictwa?
 2. Obco- i samopylność, sposoby uniknięcia samozapylenia (systemy reprodukcyjne roślin).
 3. Efektywna płeć roślin. Zalety i wady obco- i samopylności. Zapylenie i co dalej? Dobór płciowy u roślin: wyścig łagiewek pyłkowych, wybór "ojca" nasion, selektywna aborcja zalążków. Samoniezgodność (podłoże genetyczne i biochemiczne). Dichogamia - ewolucja i skutki. Heterostylia - sposób na obcopylność, czy optymalizacja transportu pyłku? Zapylanie roślin apomiktycznych.
 4. Generalizacja i specjalizacja systemów zapylania roślin.
 5. O efektywności zapylania: co to znaczy "dobry zapylacz"? Jakość przenośników (wektorów) pyłku - odwiedziny a zapylenie. Wierne zapylacze. Wady i zalety specjalizacji (krótko- i długookresowe). Co sądzić o syndromach kwiatowych? Czy wszystkie rośliny to generaliści?
 6. Kwiaty i zwierzęta, czyli krótka historia pewnego układu.
 7. Koewolucja okrytozalążkowych i owadów - hipoteza ortodoksyjna. Szczątki kopalne kwiatów i zapylaczy. Jak zapylane były kopalne rośliny nasienne? Welwiczja i sagowce, czyli kto przeoczył muchy? Hipoteza wielokrotnego, niezależnego powstania zoogamii. Hipoteza "lepszej jadalności" okrytozalążkowych. Teoria związanych stanów przejściowych.Entomogamia I - zapylanie przez owady.Zapylanie przez prymitywne owady. Czy termity zapylają kwiaty? Chrząszcze - zapylaczeczy roślinożercy. Rośliny wytwarzające ciepło. Muchówki - rodziny wyspecjalizowane: bujankowate,bzygowate - przystosowania.
 8. Entomogamia II.
  Zapylanie przez motyle - przystosowania. Motyle - ewolucja kwiatów o długich ostrogach. Motyle nocne i dzienne - dwa odrębne modele żerowania. Skrajna specjalizacja - przypadek Yucca i Glochidion.
 9. Entomogamia III.
  Zapylanie przez błonkówki - przystosowania. Apoteoza pszczoły miodnej - fakt czy legenda? Czy pszczoły widzą czerwień? Pszczoły Euglossa i zapachy kwiatowe. Błonkówki i figi. Zapylanie przez mrówki: dlaczego tak rzadkie?
 10. Ornitogamia - zapylanie przez ptaki.
  Różnorodność i charakterystyka ptaków żerujących na pyłku i nektarze. Charakterystyka kwiatów ornitogamicznych. Dlaczego kwiaty "ptasie" są czerwone? Jak zapylane są kwiaty ornitogamiczne w Polsce - przypadek Campsis radicans.
 11. Terogamia - zapylanie przez ssaki i inne kręgowce.
  Ssaki zapylające kwiaty: nietoperze, gryzonie i torbacze. Jaszczurki jako zapylacze; warunki ewolucji kwiatów jaszczurkowych.
 12. Oszustwa kwiatowe (deceptive pollination).
  Mimikra kwiatów. Uczenie się wzorów kwiatowych przez błonkówki. Oszustwa seksualne - przypadki Ophrys sphegodes i Drakaea glyptodon. Oszukańcze kwiaty a demografia gatunków - przypadek storczykowatych (Orchidaceae). Kwiaty pułapkowe.
 13. Hydrogamia i wiatropylność okrytozalążkowych.
  Hydrogamia pozorna i właściwa. Przystosowania do zapylenia przez wodę - przypadek Zostera maritima oraz Vallisneria spiralis. Wiatropylność nagozalążkowych. Okrytozalążkowe wiatropylne - prymitywne czy zaawansowane ewolucyjnie? Kwiaty wiatropylne - różnorodność budowy. Demografia i cykl życiowy roślin wiatropylnych. Alergie pyłkowe.
 14. Zapylanie a ekonomia.
  Zapylanie roślin uprawnych. Ile warta jest pszczoła? Kryzys zapyleń i metody jego rozwiązania. Pszczoły - panaceum na wszystko? Introdukowane rośliny i "zamorskie" zapylacze. Co będziemy jedli w przyszłości? Ochrona sieci pokarmowych. Przyszłe kierunki badań nad zapylaniem roślin.

powrót