Kierownik

dr hab. Marcin ZYCH, tel. 022 55-30-511
e-mail: mzych@biol.uw.edu.pl
więcejZastępcy kierownika

inż. Dorota Szubierajska - zastępca Kierownika ds. ogrodniczych, tel: 022 55-30-513
e-mail: dorotasz@biol.uw.edu.pl

mgr Agnieszka Krzyk - zastępca Kierownika ds. technicznych, tel. 022 55-30-513
e-mail: akrzyk@biol.uw.edu.pl
więcejPracownicy administracyjni:

dr Hanna WERBLAN-JAKUBIEC - pełnomocnik Kierownika  ds. inwestycji, tel. 022 55-30-529
e-mail: hwerblan@biol.uw.edu.pl
więcej

mgr inż. Elżbieta MELON - sekretarka, tel: 022 55-30-511
e-mail: emelon@biol.uw.edu.pl

Regina BEMBINOW-TURCZYN - księgowa, tel: 022 55-30-533
e-mail: turczyn@biol.uw.edu.plPracownicy naukowo-dydaktyczni:

Prof. dr hab. Małgorzata STPICZYŃSKA, tel: 022 55-30-518
e-mail: m.stpiczynska@biol.uw.edu.pl
więcej

dr hab. Marcin ZYCH, tel: 022 55-30-511
e-mail: mzych@biol.uw.edu.pl
więcejDoktoranci:

mgr Anna SZACIŁŁO, tel: 022 55-30-525
e-mail: a.szacillo@biol.uw.edu.pl

mgr inż. Katarzyna ROGUZ, tel: 022 55-30-525
e-mail: k.roguz@biol.uw.edu.pl

mgr Justyna RYNIEWICZ, tel. 022 55-30-525
e-mail: j.ryniewicz@biol.uw.edu.plKuratorzy:

mgr Joanna BOGDANOWICZ - kurator kolekcji roślin tropikalnych, tel: 022 55-30-526
e-mail: joannab@biol.uw.edu.pl

mgr inż. Magdalena CHEŁCHOWSKA - kurator działu biologii roślin, tel: 022 55-30-513
e-mail: mjack@biol.uw.edu.pl

mgr Izabella KIRPLUK - kurator kolekcji ekologicznych, kurator działu flora niżowa Polski, tel: 022 55-30-515
e-mail: ikirpluk@biol.uw.edu.pl
więcej

mgr inż. Elżbieta MELON - kurator działu roślin wodnych, użytkowych i leczniczych, tel: 022 55-30-515
e-mail: emelon@biol.uw.edu.pl

dr Wojciech PODSTOLSKI - kurator działu systematyki roślin, tel: 022 55-30-515
e-mail: wojciech.podstolski@biol.uw.edu.pl

inż. Dorota SZUBIERAJSKA - kurator działu roślin ozdobnych i rosarium, tel: 022 55-30-513
e-mail: dorotasz@biol.uw.edu.pl

mgr inż. Dariusz Wyrwicki - projektant zieleni
e-mail: darek.wyrwicki@biol.uw.edu.plPracownia edukacji:

mgr Krystyna JĘDRZEJEWSKA-SZMEK, tel: 022 55-30-517
e-mail: kry.je.sz@gmail.com
więcej

mgr Iwa KOŁODZIEJSKA, tel: 022 55-30-517
e-mail: iwakolodziejskadegorska@gmail.com
więcej

mgr Mariola KUKIER-WYRWICKA
e-mail: mariol@biol.uw.edu.pl

dr Magdalena OPRZĄDEK, tel: 022 55-30-515
e-mail: mag.oprzadek@biol.uw.edu.pl

mgr Paweł PSTROKOŃSKI, tel: 022 55-30-517
e-mail: pawel.pstrokonski@biol.uw.edu.pl

inż. Marianna DARŻYNKIEWICZ-WOJCIESKA, tel: 022 55-30-517
e-mail: mariannawojcieska@biol.uw.edu.plPracownicy inżynieryjno-techniczni:

inż. Agnieszka BINDER-KALBARCZYK, tel: 022 55-30-502
e-mail: a.kalbarczyk@biol.uw.edu.pl

mgr Agata CZERNIAK, tel.: 022 55-30-502
e-mail: a.czerniak@biol.uw.edu.pl

mgr inż. Piotr DĘBEK - ochrona chemiczna roślin, tel: 022 55-30-526

mgr inż. Piotr DOBRZYŃSKI, tel. 022 55-30-502
e-mail: p.dobrzynski@biol.uw.edu.pl

mgr Katarzyna GURANOWSKA
e-mail: k.guranowska@biol.uw.edu.pl
więcej

mgr Anna Karkut
e-mail: akarkut@biol.uw.edu.pl

mgr inż. Barbara MATEJAK, tel: 022 55-30-502
e-mail: b.matejak@biol.uw.edu.pl

mgr inż. Iwona PIECZYŃSKA, tel: 022 55-30-502
e-mail: i.pieczynska@biol.uw.edu.plOgrodnicy:

Krzysztof BICZYK, tel: 022 55-30-520

Marek KOSTUREK, tel: 022 55-30-520
e-mail: m.kosturek@biol.uw.edu.pl

Agnieszka KUFEL-ZAUCHA, tel: 022 55-30-502
e-mail: a.kufel@biol.uw.edu.pl
więcej

Sławomir LAMPARSKI, tel: 022 55-30-524
e-mail: s.lamparski@biol.uw.edu.pl

Jadwiga LATO, tel: 022 55-30-520
email: jlato@biol.uw.edu.pl

mgr Jowita MISZTAL, tel: 022 55-30-520
e-mail: j.misztal@biol.uw.edu.pl

Krzysztof POLAŃSKI, tel: 022 55-30-528
e-mail: k.polanski@biol.uw.edu.pl

Andrzej SZCZAPA, tel: 022 55-30-520
e-mail: a.szczapa@biol.uw.edu.pl

Wojciech SZUBIERAJSKI, tel: 022 55-30-520
e-mail: w.szubierajski@biol.uw.edu.pl

Halina UDUJI, tel: 022 55-30-520
e-mail: h.uduji@biol.uw.edu.pl

inż. Włodzimierz WINIARSKI
e-mail: wlowin@biol.uw.edu.pl

Monika WYSZOMIERSKA-CYRYCH, tel: 022 55-30-502
e-mail: m.wyszomierska@biol.uw.edu.pl

Hanna ZARĘBA, tel: 022 55-30-502
e-mail: h.zareba@biol.uw.edu.pl


Pracownicy obsługi:

Joanna MORAWSKA, tel. 022 55-30-520
e-mail: j.morawska@biol.uw.edu.pl

Blanka SAWEJKO, tel. 55-30-520
e-mail: b.sawejko@biol.uw.edu.pl

Maja DOBROWOLSKA - strażniczka, tel: 022 55-30-520
e-mail: m.dobrowolska@biol.uw.edu.pl

Robert SIENKIEWICZ - strażnik, tel: 022 55-30-520
e-mail: r.sienkiewicz@biol.uw.edu.pl

Dariusz SAPIŃSKI - administrator terenu, tel: 022 55-30-599
e-mail: d.sapinski@biol.uw.edu.pl