Pracownicy

Kierownik

dr Hanna WERBLAN-JAKUBIEC, tel: 022 55-30-512
e-mail: hwerblan@biol.uw.edu.pl
więcejZastępca kierownika

mgr inż. Dariusz WYRWICKI  - projektant zieleni, tel: 022 55-30-517Pracownicy administracyjni:

mgr inż. Elżbieta MELON - sekretarka, tel: 022 55-30-511
e-mail: emelon@biol.uw.edu.pl

Regina BEMBINOW-TURCZYN - księgowa, tel: 022 55-30-533
e-mail: turczyn@biol.uw.edu.plPracownicy naukowo-dydaktyczni:

Prof. dr hab. Małgorzata STPICZYŃSKA, tel: 022 55-30-518
e-mail: m.stpiczynska@biol.uw.edu.pl
więcej

dr hab. Marcin ZYCH, tel: 022 55-30-529
e-mail: mzych@biol.uw.edu.pl
więcejDoktoranci:

mgr Anna SZACIŁŁO, tel: 022 55-30-525
e-mail: a.szacillo@biol.uw.edu.pl

mgr inż. Katarzyna ROGUZ, tel: 022 55-30-525
e-mail: k.roguz@biol.uw.edu.pl

mgr Justyna RYNIEWICZ, tel. 022 55-30-525
e-mail: j.ryniewicz@biol.uw.edu.plKuratorzy:

mgr Joanna BOGDANOWICZ - kurator kolekcji roślin tropikalnych, tel: 022 55-30-526
e-mail: joannab@biol.uw.edu.pl

mgr inż. Magdalena CHEŁCHOWSKA - kurator działu biologii roślin, tel: 022 55-30-514
e-mail: mjack@biol.uw.edu.pl

dr Bożena DUBIELECKA - kurator kolekcji sukulentów, tel: 022 55-30-514
e-mail: dubielec@biol.uw.edu.pl

mgr Izabella KIRPLUK - kurator kolekcji roślin z różnych środowisk (górskich, stepowych, solniskowych, wydmowych) oraz flory niżowej Polski; dokumentacja roślin ginących i zagrożonych w Polsce w kolekcjach Ogrodu Botanicznego UW, tel: 022 55-30-515
e-mail: ikirpluk@biol.uw.edu.pl
więcej

mgr inż. Elżbieta MELON - kurator działu roślin wodnych, użytkowych i leczniczych, tel: 022 55-30-515
e-mail: emelon@biol.uw.edu.pl

dr Wojciech PODSTOLSKI - kurator działu systematyki roślin, tel: 022 55-30-515

inż. Dorota SZUBIERAJSKA - kurator działu roślin ozdobnych i rosarium, tel: 022 55-30-513
e-mail: dorotasz@biol.uw.edu.plPracownia edukacji:

mgr Krystyna JĘDRZEJEWSKA-SZMEK, tel: 022 55-30-517
e-mail: kry.je.sz@gmail.com
więcej

mgr Iwa KOŁODZIEJSKA, tel: 022 55-30-517
e-mail: iwakolodziejskadegorska@gmail.com
więcej

mgr Mariola KUKIER-WYRWICKA, tel: 022 55-30-517
e-mail: mariol@biol.uw.edu.pl

mgr Paweł PSTROKOŃSKI, tel: 022 55-30-517
e-mail: pawel.pstrokonski@biol.uw.edu.pl

inż. Marianna DARŻYNKIEWICZ - WOJCIESKA, tel: 022 55-30-517
e-mail: mariannawojcieska@biol.uw.edu.plPracownicy inżynieryjno-techniczni:

inż. Agnieszka BINDER-KALBARCZYK, tel: 022 55-30-502
e-mail: a.kalbarczyk@biol.uw.edu.pl

mgr inż. Piotr DĘBEK - ochrona chemiczna roślin, tel: 022 55-30-526

mgr Katarzyna GURANOWSKA, tel: 022 55-30-521
e-mail: k.guranowska@biol.uw.edu.pl
więcej

mgr Agnieszka KRZYK - administrator sieci internetowej i alarmowej, kontakt z mediami,
tel: 022 55-30-513
e-mail: akrzyk@biol.uw.edu.pl
więcej

mgr inż. Barbara MATEJAK, tel: 022 55-30-502
e-mail: b.matejak@biol.uw.edu.pl

mgr inż. Iwona PIECZYŃSKA, tel: 022 55-30-502
e-mail: i.pieczynska@biol.uw.edu.pl

mgr Anna KARKUT, tel: 022 55-30-521
e-mail: akarkut@biol.uw.edu.plOgrodnicy:

Krzysztof BICZYK, tel: 022 55-30-520

Bartłomiej CYRYCH, tel: 022 55-30-520
e-mail: b.cyrych@biol.uw.edu.pl

Agata CZERNIAK, tel.: 022 55-30-502
e-mail: a.czerniak@biol.uw.edu.pl

Marek KOSTUREK, tel: 022 55-30-520
e-mail: m.kosturek@biol.uw.edu.pl

Agnieszka KUFEL-ZAUCHA, tel: 022 55-30-502
e-mail: a.kufel@biol.uw.edu.pl
więcej

Sławomir LAMPARSKI, tel: 022 55-30-524
e-mail: s.lamparski@biol.uw.edu.pl

Jadwiga LATO, tel: 022 55-30-520
email: jlato@biol.uw.edu.pl

Grażyna MIKULSKA, tel: 022 55-30-526

Krzysztof POLAŃSKI, tel: 022 55-30-528
e-mail: k.polanski@biol.uw.edu.pl

Andrzej SZCZAPA, tel: 022 55-30-520

Wojciech SZUBIERAJSKI, tel: 022 55-30-520
e-mail: w.szubierajski@biol.uw.edu.pl

Halina UDUJI, tel: 022 55-30-520
e-mail: h.uduji@biol.uw.edu.pl

inż. Włodzimierz WINIARSKI, tel: 022 55-30-521
e-mail: wlowin@biol.uw.edu.pl

Monika WYSZOMIERSKA-CYRYCH, tel: 022 55-30-502
e-mail: m.wyszomierska@biol.uw.edu.pl

Hanna ZARĘBA, tel: 022 55-30-502
e-mail: h.zareba@biol.uw.edu.pl


Pracownicy obsługi:

Blanka SAWEJKO

Maja DOBROWOLSKA - strażniczka, tel: 022 55-30-520

Robert SIENKIEWICZ - strażnik, tel: 022 55-30-520
e-mail: r.sienkiewicz@biol.uw.edu.pl

Dariusz SAPIŃSKI - administrator terenu, tel: 022 55-30-599

Anna BOGDANOWICZ - kasjerka

Urszula CHRZANOWSKA - kasjerka

Maria FILIMONOW - kasjerka