Zdjęcie działu drugiegoArboretum (łac. arbor – drzewo) to kolekcja botaniczna drzew i krzewów rosnących w gruncie. Może to być samodzielny, wyspecjalizowany ogród botaniczny, tak jak w Rogowie koło Koluszek, w Kórniku pod Poznaniem, w Przelewicach pod Szczecinem czy w Wojsławicach koło Niemczy, lub tylko część kolekcji, tak jak w naszym Ogrodzie. Czasem słowem „arboretum” określa się wszystkie drzewa i krzewy rosnące w ogrodzie botanicznym.

Drzewom i krzewom poświęcona jest wschodnia część Ogrodu, od fragmentu Świątyni Opatrzności po dolinę opadającą ku Starej Pomarańczarni w Łazienkach. Niektóre drzewa pamiętają jeszcze czasy prof. Michała Szuberta, między innymi buk pospolity (Fagus sylvatica), miłorząb dwuklapowy (Ginkgo biloba), klon polny (Acer campestre), sędziwy dąb szypułkowy (Quercus robur) i wiąz szypułkowy (Ulmus laevis). Profesor Szubert założył także piękną aleję bzów-lilaków, która biegnie od wejścia ku fontannie. W ostatnich latach powiększyła się kolekcja magnolii, zwłaszcza odmian ogrodowych – ten zbiór liczy już ponad 40 gatunków i odmian. Opisy wielu drzew znajdują się w części „Przewodnika po Ogrodzie Botanicznym UW”poświęconej pomnikom przyrody.