Zdjęcie roślin użytkowych i leczniczych

Z regularnymi poletkami działu systematyki roślin harmonizuje dział gromadzący rośliny użytkowe (nr IV na planie). Prezentowane są tu zarówno występujące w naturze gatunki, jak i stworzone dzięki selekcji odmiany roślin, które służyły ludziom niegdyś i służą do dziś, przede wszystkim jako pożywienie lub surowce przemysłowe.

Rośliny wykorzystywane w medycynie zgromadzono w odrębnym dziale (nr VII na planie). Przedstawiciele poszczególnych gatunków rosną tu w grupach dobranych pod kątem właściwości leczniczych. Dział ten nawiązuje swym układem do średniowiecznych ogrodów przyklasztornych. Były to niewielkie, otoczone ogrodzeniem założenia, przeznaczone wyłącznie do uprawy roślin leczniczych. Projektowane na planie kwadratu, miały bardzo regularny układ. Poszczególne gatunki roślin sadzono na odrębnych grządkach grupowanych w niewielkie kwatery. To właśnie z ogrodów lekarskich wywodzą się dzisiejsze ogrody botaniczne.