Aneks do regulaminu

Aneks do Regulaminu zwiedzania Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego (OBUW)

Obowiązuje od 21 marca 2021 r. do odwołania

§1

Od 21 marca 2021 r. OBUW jest otwarty od poniedziałku do niedzieli w godzinach 10.00-20.00 (ostatnie wejście o godz. 19.00). Wszelkie informacje o zmianach dotyczących funkcjonowania Ogrodu oraz godzinach otwarcia w czasie pandemii będą publikowane na stronie www.ogrod.uw.edu.pl oraz na profilu Facebook OBUW.

§2

Szklarnie kolekcyjne są otwarte dla zwiedzających od piątku do niedzieli oraz w dni świąteczne w godzinach otwarcia Ogrodu.

§3

Podczas pobytu na terenie parku i szklarni należy bezwzględnie stosować się do wytycznych władz krajowych i Uniwersytetu Warszawskiego odnoszących się do pandemii, przestrzegać Regulaminu zwiedzania Ogrodu oraz wszelkich zaleceń pracowników Ogrodu.

§4

Do Ogrodu nie mają wstępu osoby podlegające kwarantannie lub chore na COVID-19.

§5

Z uwagi na wytyczne dotyczące zachowania bezpiecznej odległości pomiędzy zwiedzającymi oraz powierzchnię udostępnioną do zwiedzania, ustala się limit 60 wejść na godzinę do szklarni.

§6

O ile to możliwe, zwiedzający proszeni są o dokonywanie płatności za wejście przy użyciu kart płatniczych. Opłaty za wejście do parku i do szklarni pobierane są w kasach Ogrodu przy wejściach do parku.

§7

Osoby przebywające na terenie parku i szklarni obowiązane są w szczególności do:

  • zachowania 2-metrowej odległości od innych zwiedzających i osób z obsługi;
  • pojedynczego korzystania z ławek parkowych (jedna ławka-jedna osoba);
  • dezynfekowania rąk przed wejściem do szklarni oraz do toalet;
  • zasłaniania ust i nosa maseczką na terenie szklarni i w toaletach,
  • zachowania ścisłych zasad sanitarnych.

§8

Osoby nie przestrzegające Regulaminu zwiedzania Ogrodu oraz ww. zaleceń będą proszone o opuszczenie Ogrodu bez możliwości ubiegania się o zwrot kosztów zakupu biletu.