Dyrektor

prof. dr hab. Marcin ZYCH, tel. 022 55-30-511
e-mail: marcin.zych@uw.edu.pl
więcej


Zastępca dyrektora ds. ogrodniczych

dr inż. Monika Joanna LATKOWSKA
e-mail: mj.latkowska@uw.edu.pl


Zastępca dyrektora ds. technicznych

mgr Agnieszka KRZYK
e-mail: a.krzyk@uw.edu.pl
więcej


Sekretariat

mgr inż. Elżbieta MELON, tel: 022 55-30-511,
e-mail: e.melon2@uw.edu.plPracownicy administracyjni:

Anna BOHATER - księgowa, tel: 022 55-30-533
e-mail: a.bohater@uw.edu.pl

mgr Katarzyna GURANOWSKA, tel.: 022 55-30-533
e-mail: k.guranowska@uw.edu.pl
więcej

mgr Mariola KUKIER-WYRWICKA
e-mail: m.kukier-wyrwicka@uw.edu.plPracownicy naukowo-dydaktyczni:

dr inż. Katarzyna ROGUZ, tel: 022 55-30-525
e-mail: k.roguz@uw.edu.pl
więcej

prof. dr hab. Małgorzata STPICZYŃSKA, tel: 022 55-30-518
e-mail: mz.stpiczynska@uw.edu.pl
więcej

dr hab. Marta WRZOSEK, prof. ucz., tel: 0-22 55-30-532
e-mail: ma.wrzosek@uw.edu.pl
więcej

prof. dr hab. Marcin ZYCH, tel: 022 55-30-511
e-mail: marcin.zych@uw.edu.pl
więcejDoktoranci:

mgr Justyna RYNIEWICZ
e-mail: j.ryniewicz@uw.edu.pl

mgr Anna SZACIŁŁO
e-mail: aj.szacillo@uw.edu.pl

mgr Igor SIEDLECKI
e-mail: igor.siedlecki@uw.edu.pl
więcej

mgr Michał GORCZAK
e-mail: gorczak@biol.uw.edu.pl

Barbara PŁASKONKA
e-mail: b.plaskonka@student.uw.edu.pl

Kamil KISŁO
e-mail: k.kislo@student.uw.edu.pl

Magistranci:

Michał KOCHANOWSKI
e-mail: mj.kochanowski@student.uw.edu.pl

Marcin MAZURKIEWICZ
e-mail: mt.mazurkiewic@student.uw.edu.pl

Zofia MENCWEL
e-mail: z.mencwel@student.uw.edu.pl

Karolina ZIELIŃSKA
e-mail: k.zielinska32@student.uw.edu.pl

Karol GETLER
e-mail: ks.getler@student.uw.edu.pl

Iza BĄK
e-mail: ia.bak@student.uw.edu.pl

Licencjusze:

Emilia STASIAK
e-mail: ee.stasiak@student.uw.edu.pl

Bartłomiej STARZYŃSKI
e-mail: b.starzynski@student.uw.edu.pl

Klaudia STODOLSKA
e-mail: k.stodolska@student.uw.edu.pl

Krystyna TARASIUK
e-mail: ke.tarasiuk@student.uw.edu.pl

Laura KŁOS

Krzesimir RĘBIEJEWSKIKuratorzy:

mgr inż. Piotr DOBRZYŃSKI - kurator kolekcji roślin szklarniowych, tel.: 022 55-30-521
e-mail: pk.dobrzynski@uw.edu.pl

mgr inż. Magdalena CHEŁCHOWSKA - kurator zbiorów materialnych, tel.: 022 55-30-514
e-mail: m.chelchowska3@uw.edu.pl

mgr inż. Barbara MATEJAK - kurator kolekcji ekologicznych i działu biologia roślin, tel.: 022 55-30-502
e-mail: bz.matejak@uw.edu.pl

dr Wojciech PODSTOLSKI - kurator działu systematyki roślin, tel.: 022 55-30-515
e-mail: w.podstolski@uw.edu.pl

inż. Dorota SZUBIERAJSKA - kurator działu roślin ozdobnych, rosarium, użytkowych i leczniczych, tel.: 022 55-30-513
e-mail: db.szubierajska@uw.edu.pl

mgr inż. Dariusz WYRWICKI - projektant zieleni, tel.: 022 55-30-516
e-mail: d.wyrwicki@uw.edu.plPracownia edukacji:

e-mail: edukacja.obuw@uw.edu.pl

inż. Marianna DARŻYNKIEWICZ-WOJCIESKA - kierowniczka Pracowni, edukatorka, tel.: 022 55-30-517
e-mail: m.darzynkiewicz-wojcieska@uw.edu.pl

mgr Anna ALBIN - nowy system informacyjny Ogrodu, tel.: 022 55-30-517
e-mail: anna.albin@uw.edu.pl

mgr Izabela KUZYSZYN - komunikacja, media społecznościowe, tel. 022 55-30-517
e-mail: i.kuzyszyn@uw.edu.pl

dr Magdalena OPRZĄDEK - oferta edukacyjna Ogrodu, tel: 022 55-30-517
e-mail: m.oprzadek@uw.edu.pl

mgr Julia POPŁAWSKA, tel: 022 55-30-517
e-mail: jm.poplawska2@uw.edu.pl

Natalia WIELECHOWSKA, tel: 022 55-30-517
e-mail: n.wielechowska2@uw.edu.pl

mgr Marcin Tomasz MAZURKIEWICZ, tel: 022 55-30-517
e-mail: mt.mazurkiewicz@uw.edu.pl


Pracownicy inżynieryjno-techniczni:

mgr inż. Piotr DĘBEK - ochrona chemiczna roślin, tel.: 022 55-30-520

mgr inż. Anna JURCZAK , tel: 0-22 55-30-520
e-mail: a.jurczak6@uw.edu.pl

mgr Anna KARKUT - kurator kolekcji nasion, tel.: 022 55-30-521
e-mail: a.karkut3@uw.edu.pl

mgr Justyna RYNIEWICZ, tel. 022 55-30-525
e-mail: j.ryniewicz@uw.edu.pl

mgr Jowita MISZTAL, tel: 022 55-30-520
e-mail: j.misztal3@uw.edu.pl

mgr Agnieszka BOCHIŃSKA, tel: 022 55-30-520
e-mail: a.bochinska@uw.edu.pl

mgr inż. Andrzej RZEPECKI, tel.: 022 55-30-520
e-mail: aj.rzpecki@uw.edu.pl

dr Halina KARNEYEVA, tel: 022 55-30-520
e-mail: h.karneyeva@uw.edu.plOgrodnicy:

Agnieszka KUFEL-ZAUCHA, tel: 022 55-30-521
e-mail: a.kufel-zaucha@uw.edu.pl
więcej

Sławomir LAMPARSKI, tel: 022 55-30-520
e-mail: s.lamparski@uw.edu.pl

Krzysztof POLAŃSKI, tel: 022 55-30-502
e-mail: k.polanski@uw.edu.pl

Wojciech SZUBIERAJSKI, tel: 022 55-30-520
e-mail: w.szubierajski@uw.edu.pl

inż. Włodzimierz WINIARSKI, tel.: 022 55-30-521
e-mail: w.winiarski@uw.edu.pl

Hanna ZARĘBA, tel: 022 55-30-502
e-mail: h.zareba@uw.edu.pl

Shirin PORAN, tel.: 022 55-30-520
e-mail: sg.poran@uw.edu.pl

Mirosław URBAŃSKI, tel: 022 55-30-520
e-mail: m.urbanski11@uw.edu.pl

Monika MAGDZICKA, tel: 022 55-30-520
e-mail: m.magdzicka@uw.edu.pl

Kinga PRĘGOWSKA, tel: 022 55-30-520
e-mail: kd.pregowska@uw.edu.pl

Marika RYSZAWA, tel: 022 55-30-520
e-mail: m.ryszawa@uw.edu.pl

Paulina BRZUCHACZ, tel: 022 55-30-520
e-mail: p.brzuchacz@uw.edu.pl


Pracownicy obsługi:

Joanna MORAWSKA
e-mail: j.jablonska-morawska@uw.edu.pl

Blanka SAWEJKO, tel. 55-30-520
e-mail: b.sawejko@uw.edu.pl

Maja DOBROWOLSKA - strażniczka, tel: 022 55-30-520
e-mail: m.dobrowolska9@uw.edu.pl

Robert SIENKIEWICZ - strażnik, tel: 022 55-30-520
e-mail: r.sienkiewicz@uw.edu.pl

Dariusz SAPIŃSKI - administrator terenu