dr Hanna Werblan-Jakubiec


e-mail:hwerblan@biol.uw.edu.pl

Zainteresowania naukowe (i nie tylko):

 • Florystyka
 • Etnobotanika
 • Ochrona przyrody i edukacja przyrodnicza
 • Ogrody botaniczne – założenia, funkcja, historia
 • Systematyka glonów jednokomórkowych
 • Sztuka ogrodowa na przestrzeni wieków

Dydaktyka:

 • Botanika edukacyjna
 • Botanika ogrodnicza
 • Botanika praktyczna
 • Dendrologia
 • Flora i fauna
 • Przyroda – zajęcia dla Studium Nauczania Przyrody

Opieka nad pracami magisterskimi (wybór):

Lech E. (1998): Analiza flory okolic Studzianego Lasu.

Branicka M. (1999): Flora wybranych rezerwatów krajobrazowo-leśnych okolic Warszawy.

Brzezińska K. (2005): Dynamika populacji skalnicy torfowiskowej (Saxifraga hirculus) na wybranych stanowiskach w północno-wschodniej Polsce.

Borkowska P. (2006): Rośliny z I Załącznika Konwencji Waszyngtońskiej (CITES) w kolekcjach polskich ogrodów botanicznych.


Wybrane publikacje:

Werblan-Jakubiec H., Bielska T., Kirpluk I., Walczak M. 1992. Inwentaryzacja stanowisk gatunków rzadkich i ginących w Polsce Północno-Wschodniej. Prace Ogrodu Bot. PAN, 2: 55-81

Leśniak B., Kirpluk I., Werblan-Jakubiec H. 1998. Flora roślin naczyniowych wybranych rezerwatów we wschodniej części województwa warszawskiego. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 17.3 : 17 – 27.

Szymańska H. & Werblan-Jakubiec H. 1999. Some rare species of algae from the Biebrza Fens Poland. Algological Studies 93: 103-118

Kirpluk I., Kukier-Wyrwicka M., Werblan-Jakubiec H. 2001. Ogólna charakterystyka flory i wybrane zagadnienia kształtowania różnorodności florystycznej. [W:] Richling A., Solon J. (red.) Z badań nad strukturą i funkcjonowaniem Wigierskiego Parku Narodowego. Wyd. Akademickie Dialog, Warszawa, 101-122

Bielska T., Kirpluk I., Kukier-Wyrwicka M. & Werblan-Jakubiec H. 2004. Gatunki rzadkie, ginące i chronione flory Wigierskiego Parku Narodowego i rezerwatu „Uroczysko Kramnik”. Rocznik Augustowsko-Suwalski 4: 53-60.

Sudnik-Wójcikowska B. & Werblan-Jakubiec H. (red.). 2004. Gatunki roślin. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Wyd. Ministerstwa Środowiska, Warszawa, ss. 214

Zych M. & Werblan-Jakubiec H. 2004. Nowe, liczne stanowisko Polemonium caeruleum (Polemoniaceae) na Mazowszu. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 11(2): 400-402.

Zych M. & Werblan-Jakubiec H. 2005. Nowe stanowisko Betula humilis(Betulaceae) na północno-wschodnim Mazowszu. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 12(1): 171-173.


Ogrody botaniczne: działalność, założenia, edukacja

Werblan-Jakubiec H. & Zych. M. 1999. Forms of Environmental Education in Warsaw University Botanic Garden. IV International Botanic Gardens Education Congress Tiruvananthapuram, Indie 1999.

Bielska T., Kirpluk I., Kornacki M., Werblan-Jakubiec H. 2000. Warsaw University Botanic Garden Plant Data Base. Perspectives of information systems in botanical gardens and arboreta. Proceedings of International Conference Kosice. 14-16.06.2000: 26-33

Zych M. & Werblan-Jakubiec H. 2000. Warsaw University Botanic Garden as a refuge for old cultivars of trees and shrubs. EuroGard II. Las Palmas, Hiszpania IV 2000.

Dolatowski J., M. Kukier-Wyrwicka, H. Werblan-Jakubiec, M. Zych 2002. Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego. Przewodnik. MUZA S.A., Warszawa.

Kukier-Wyrwicka M., Werblan-Jakubiec H. & Zych M. 2003. Environmental Education at Warsaw University Botanic Garden – plants are more than just flowers. Scripta Botanica Belgica 27: 80.

Kukier-Wyrwicka M., Werblan-Jakubiec H., Zych M. 2003. Konwencja Waszyngtońska. Rośliny. Pakiet edukacyjny z płytą CD. Ogród Botaniczny UW, ss. 96.

Dolatowski J., H. Werblan-Jakubiec, D. Wyrwicki, M. Zych. 2003. Stare odmiany drzew i krzewów ozdobnych w kolekcjach Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego. „Zasoby genowe roślin w ochronie różnorodności biologicznej”, Skierniewice, X. 2003.

Kukier-Wyrwicka M., Werblan-Jakubiec H. & Zych M. 2003. Environmental Education at Warsaw University Botanic Garden – plants are more than just flowers. BEDUCO II, Bruksela oraz EstCentGard, Tartu, Estonia, lipiec 2003.

Werblan-Jakubiec H. & Zych M. 2003. Funding and management of Warsaw University Botanic Garden. EstCentGard, Tartu, Estonia, lipiec 2003.

Kukier-Wyrwicka M., Werblan-Jakubiec H., Zych M. 2004. Rośliny CITES. Przewodnik z płytą CD. Ogród Botaniczny UW, ss. 134.

Zych M. & Werblan-Jakubiec H. 2004. Environmental Education at Warsaw University Botanic Garden Education Programme – a new look at the old garden. Living in Harmony: Botanic Gardens & Society. Tver, Rosja, wrzesień 2004.


powrót