prof. dr hab. Marcin Zych

tel. 22 55-30-511

e-mail: marcin.zych@uw.edu.pl

Zainteresowania naukowe (i nie tylko):

 • Biologia zapylania okrytozalążkowych, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków z rodziny baldaszkowatych (Apiaceae), roślin uprawnych i ginących
 • Ewolucja strategii reprodukcyjnych roślin
 • Filogeneza roślin z rodziny baldaszkowatych (Apiaceae)
 • Ochrona różnorodności biologicznej
 • Rośliny Konwencji Waszyngtońskiej (CITES)
 • Etnobotanika
 • Ogrodnictwo
 • Fotografia

Dydaktyka:

 • Biologia zapylania roślin – wykład monograficzny
 • Botanika D - ćwiczenia
 • Botanika M - ćwiczenia
 • Botanika ogrodnicza
 • Botanika praktyczna
 • Dendrologia
 • Flora i fauna
 • Edukacja środowiskowa – zajęcia dla Podyplomowego Studium Biologii
 • Ekologia i ochrona środowiska – zajęcia dla Podyplomowego Studium Biologii
 • Organizmy w środowisku przyrodniczym - zajęcia dla Studium Nauczania Przyrody


Opieka nad pracami magisterskimi i licencjackimi.

Publikacje


powrót