Opieka nad pracami magisterskimi i licencjackimi.

Opieka nad pracami magisterskimi i licencjackimi:

Siemaszko Magdalena: Skuteczność zasiedlania sztucznych miejsc lęgowych („hoteli dla pszczół”) przez dzikie błonkówki w parkach wybranych miast Polski. (lic.)

Ziemiański Maciej (2014): Biologia reprodukcji izolowanych populacji kokoryczy pełnej Corydalis solida (L.) Clairv. w środowisku miejskim Warszawy. (mgr)

Zdral Barbara (2012): Geograficzne zróżnicowanie zespołu zapylaczy dzięgla leśnego (Angelica sylvestris L., Apiaceae). (lic.)

Roguz Katarzyna (2012): Biologia zapylania i system reprodukcyjny wielosiłu błękitnego (Polemonium caeruleum L., Polemoniaceae), rośliny z polskiej Czerwonej księgi roślin. (mgr)

Michalska Beata (2012): Biologia zapylania Ostericum palustre Besser (Apiaceae), roślin z Dyrektywy Siedliskowej. (lic.)

Roguz Katarzyna (2010): Efektywność zapylania kwiatów szachownicy kostkowanej (Fritillaria meleagris L., Liliaceae) w warunkach Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego. (lic.)

Jędrzejewska-Szmek Krystyna (2010: Sieci zapyleń siedlisk ruderalnych w środowisku miejskim Warszawy: wielkość, struktura, dynamika. (mgr)

Niemirski Radosław (2009): Biologia zapylania dzięgla leśnego (Angelica sylvestris L., Apiaceae). (mgr)

Niemczyk Paweł (2007): Baldaszkowate (Apiaceae) - jednorodność systemów zapylania czy ukryte adaptacje? (lic.)

Niemirski Radosław (2007): Selektywność owadów względem faz płciowych w kwiatach roślin dichogamicznych i jej konsekwencje ewolucyjne. (lic.)

Sędzimir Elżbieta (2006): Wpływ wielkości kwiatostanów Heracleum sphondyliumsubsp. sphondylium L. (Apiaceae) na ich atrakcyjność dla owadów zapylających. (mgr)

Kołodziejska Iwona (2003): Biologia zapylania milinu amerykańskiego (Campsis radicans (L.) Seem.) na wybranych stanowiskach w Polsce. (mgr)


powrót