mgr Agnieszka Krzyk

Zastępca dyrektora ds. technicznych

e-mail: akrzyk@biol.uw.edu.pl


Zainteresowania:

 • Flora strefy arktycznej i subarktycznej
 • Flora pustyń i półpustyń Azji Środkowej
 • Grafika rastrowa i wektorowa
 • Wyprawy 4x4 (kierowca)
 • Fotografia

Staże i wyprawy naukowe:

 • lipiec\sierpień 2018: Spitsbergen Środkowy, Stacja Polarna Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • sierpień\wrzesień 2017: Finlandia, Norwegia Północna
 • wrzesień 2015: Czarnogóra
 • lipiec - sierpień 2014: Tadżykistan (Pamir Wschodni), wyjazd w ramach projektu "Mokradła Pamiru Wschodniego: występowanie, charakterystyka przyrodnicza i stan zachowania" (projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki)
 • czerwiec 2013: Uzbekistan
 • maj 2013: Ukraina Wschodnia
 • lipiec 2012: Rosja, Kazachstan, wyjazd w ramach projektu „Chemia, fizyka biologia na potrzeby XXI wieku: nowe makrokierunki studiów I, II
  i III stopnia” POKL.04.01.01-00-100/10
 • sierpień - wrzesień 2011: Azja Środkowa (Kazachstan, Uzbekistan, Tadżykistan, Kirgistan), wyjazd w ramach Zadania 9 projektu „Chemia, fizyka biologia na potrzeby XXI wieku: nowe makrokierunki studiów I, II
  i III stopnia” POKL.04.01.01-00-100/10

Współudział w projektach:


powrót