mgr Izabella Kirpluk

tel. 22 55-30-515
e-mail: ikirpluk@biol.uw.edu.pl

praca magisterska (1986, „Szata roślinna Lasu Bemowskiego”),

starszy specjalista naukowo-techniczny

Zainteresowania naukowo-zawodowe:

  • poznawanie i uprawa (wprowadzanie do kolekcji ogrodowej) nowych gatunków roślin, szczególnie górskich i pochodzących z różnych środowisk oraz ze strefy śródziemnomorskiej,
  • gromadzenie roślin pochodzących z naturalnych stanowisk (w tym - zbiór nasion!), dokumentacja przyrodnicza (fotografowanie, zbiór okazów zielnikowych),
  • Badania naukowe:
    W Kampinoskim Parku Narodowym - badania dotyczące zmian we florze opuszczanych wsi, gatunków rzadkich i zagrożonych flory ruderalnej i segetalnej, gatunków inwazyjnych i ich rozprzestrzeniania się; monitoring zbiorowisk ruderalnych.
    W północno-wschodniej Polsce - badania dotyczące gatunków rzadkich i ginących.

Inne (wybrane) ulubione zajęcia:

  • czytanie, fotografowanie,
  • wędrowanie (najchętniej po terenach górskich i pagórkowatych!),
  • zajmowanie się dwoma domowymi futrzakami.

Dydaktyka:

Oprowadzenie po Ogrodzie Botanicznym, wybrane zajęcia „na życzenie” np. dotyczące gatunków chronionych w Polsce czy też roślin z różnych środowisk.


Publikacje:

Bomanowska A., Kirpluk I., Otręba A. (2019). Invasive plants of the Kampinos National Park outskirts – the current state and threats to the protected area. Chornomors’k. bot. z., 15 (2): 102–112. doi: 10.32999/ksu1990-553X/2019-15-2-1 pdf

Bomanowska A, Adamowski W, Kirpluk I, Otręba A, Rewicz A. (2019). Invasive alien plants in Polish national parks—threats to species diversity. PeerJ 7:e8034. doi: 10.7717/peerj.8034 pdf

Kirpluk I., Bomanowska A., Otręba A. (2019). The spread of Reynoutria species (Polygonaceae) in Kampinos National Park and its vicinity (Central Poland). Chornomors’k. bot. z., 15 (1): 17–25. doi: 10.32999/ksu1990-553Х/2019-15-1-2 pdf

Kirpluk I. 2016. Gatunki z rodzaju rdestowiec Reynoutria spp. [W:] Obidziński A., Kołaczkowska E.& Otręba A. (red.). Metody zwalczania obcych gatunkó roslin występujących na terenie Puszczy Kampinoskiej.Kampinoski Park Narodowy, Izabelin: 59-65. pdf

Kirpluk I. 2016. Regulacje prawne dotyczące zwalczania obcych gatunków roślin w Polsce. [W:] Obidziński A., Kołaczkowska E.& Otręba A. (red.). Metody zwalczania obcych gatunkó roslin występujących na terenie Puszczy Kampinoskiej.Kampinoski Park Narodowy, Izabelin: 121-127. pdf

Kirpluk I., Podstolski W. 2015. The role of biodiversity conservation in education at
Warsaw University Botanic Garden. Thaiszia - J. Bot., Košice, 25, Suppl. 1: 35-44. pdf

Kirpluk I., Bomanowska A. 2015. The occurrence of alien species in the settlement areas of the Kampinos National Park and its vicinity (Central Poland). Biodiv. Res. Conserv. 39: 79-90. pdf

Bomanowska A., Kirpluk I. 2015. Nature monitoring: a tool for the evaluation of the preservation of synanthropic habitats. Biodiv. Res. Conserv. 38: 63-76. pdf

Bomanowska A., Kirpluk I., Michalska-Hejduk D., Otręba A. 2015. The importance of archival data in the present-day botanical research – about the monograph by Roman Kobendza “Phytosociological relations of Kampinoska Primeval Forest” (1930). Contribution of amateur naturalists into biological diversity studies. Proceedings of International Conference devoted to the 200th anniversary of Lajos Vagner’s birthday. Ferenc Rakoczi II Transcarpathian Hungarian Institute, Beregszasz: 39-47. pdf

Bomanowska A., Kirpluk I., Adamowski W., Palus J., Otręba A. 2014. Problem inwazji roślin obcego pochodzenia w polskich parkach narodowych. [W:] A. Otręba, D. Michalska-Hejduk (red.) Inwazyjne gatunki roślin w Kampinoskim Parku Narodowym i w jego sąsiedztwie. Kampinoski Park Narodowy, Izabelin: 9 -14. pdf

Bomanowska A., Ferchmin M., Kirpluk I., Otręba A. 2014. Inwazyjne gatunki roślin we florze Puszczy Kampinoskiej. [W:] A. Otręba, D. Michalska-Hejduk (red.) Inwazyjne gatunki roślin w Kampinoskim Parku Narodowym i w jego sąsiedztwie. Kampinoski Park Narodowy, Izabelin: 25 – 35. pdf

Kirpluk I. 2014. Gatunki z rodzaju rdestowiec Reynoutria spp. [W:] A. Otręba, D. Michalska-Hejduk (red.) Inwazyjne gatunki roślin w Kampinoskim Parku Narodowym i w jego sąsiedztwie. Kampinoski Park Narodowy, Izabelin: 60-65. pdf

Kirpluk I., 2012. The most recent alien species of the ruderal flora in the abandoned villages of the Kampinos National Park (Central Poland). Thaiszia – J. Bot. Kosice, 22 (2): 143-153. pdf

Kirpluk I., 2012. Rare elements of the segetal flora preserved in abandoned villages in the Kampinos National Park (Central Poland). Ukr. Botan. —urn. 69 (5): 662-670. pdf

Kirpluk I. 2011. Najstarsi przybysze we florze ruderalnej opuszczanych wsi Kampinoskiego Parku Narodowego. Acta Botanica Silesiaca 7: 97-112 pdf

Piwowarczy R. Kirpluk I. 2011. Orobanche flava (Orobanchaceae) w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Fragm. Flor. et Geobot. 18(1): 159-199

Lapele M., Kirpluk I., Obidziński A. 2010. Lasy, łąki i bagna południowej Litwy. Dzukijski Park Narodowy. [W:] Obidziński A. Z Mazowsza na Polesie i Wileńszczyznę. Zróżnicowanie i ochrona szaty roślinnej pogranicza Europy Środkowej i Północno-Wschodniej. Monografia sesji terenowych LV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Planta in vivo, in vitro et in silico. Warszawa, 6-12 września 2010. PTB – Zarząd Główny, Warszawa.: 420-431

Kirpluk I. 2009. Gatunki dziczejące z upraw w opuszczanych wsiach Kampinoskiego Parku Narodowego. [W:] Andrzejewska A., Lubański A. (red.) Trwałość i efektywność ochrony przyrody w polskich parkach narodowych. Kampinoski Park Narodowy, Izabelin: 237-245

Kirpluk I. 2009. Rośliny dawnych osad i przydroży - flora ruderalna. [W:] D. Michalska-Hejduk, A. Bomanowska (red.) Rola Kampinoskiego Parku Narodowego w zachowaniu różnorodności biologicznej i krajobrazowej dawnych obszarów wiejskich; Szata roślinna dawnych terenów wiejskich. Łódź-Izabelin: 68-76

Bomanowska A., Michalska-Hejduk D., Kirpluk I., Szczepko K., Olech B., Olszewski B., Marczak D. 2009. Czynna ochrona terenów porolnych – propozycje, podejmowane działania, perspektywy. [W:] Michalska-Hejduk D., Bomanowska A. (red.) Rola Kampinoskiego Parku Narodowego w zachowaniu różnorodności biologicznej i krajobrazowej dawnych obszarów wiejskich. Łódź-Izabelin: 153-166

Kirpluk I., Bomanowska A. 2008. Rare, endangered and protected plant species of synanthropic flora of the Kampinos National Park (Central Poland). Biodiv. Res. Conserv. 11-12: 71-80 .pdf

Kirpluk I. 2005. Changes of the ruderal flora of five selected villages in Kampinos National Park (Poland). Thaiszia. Journal of Botany. Bot. Gard.P.J.Saf.Univ., 15, Suppl.1: 255-261

Bielska T., Kirpluk I. 2005 Flora roślin naczyniowych rezerwatu przyrody „Uroczysko Kramnik” w nadleśnictwie Gołdap. Parki nar. Rez. Przyr., 24, 1-4 : 89-104

Kirpluk I., Bielska T. 2004. Nowe stanowisko Corallorhiza trifida (Orchidaceae) w okolicy Puszczy Rominckiej. Fragm. Flor. et Geobot. Polonica 11 (2): 421-422 .pdf

Kirpluk I. 2003. Antropofity siedlisk ruderalnych wsi puszczańskich Kampinoskiego Parku Narodowego. [ W :] Andrzejewski R. (red.) Kampinoski Park Narodowy, tom I- Przyroda Kampinoskiego Parku Narodowego, KPN, Izabelin: 275-283

Kirpluk I., Kukier-Wyrwicka M., Werblan-Jakubiec H. 2001. Ogólna charakterystyka flory i wybrane zagadnienia kształtowania różnorodności florystycznej. [W:] Richling A., Solon J. (red.) Z badań nad strukturą i funkcjonowaniem Wigierskiego Parku Narodowego. Wyd.Akad.Dialog, Warszawa, 101-122

Bielska T., Kirpluk I., Kornacki M., Werblan-Jakubiec H. 2000. Warsaw University Botanic Garden Plant Data Base. Perspectives of information systems in botanical gardens and arboreta. Proceedings of International Conference, Kosice: 26-33

Leśniak B., Kirpluk I., Werblan-Jakubiec H. 1998. Flora roślin naczyniowych wybranych rezerwatów we wschodniej części województwa warszawskiego. Parki nar. Rez. Przyr., 17.3: 17 – 27

Kirpluk I.  1998. Anthropophytes of ruderal sites in several villages in the Kampinos Forest. III. Antropization and environment of rural settlements. Flora and vegetation Proceedings of International Conference, Zemlinska Sirava: 153 – 160

Kirpluk I. 1996. Structure of ruderal floras in abandoned villages in the Kampinos Forest. II. Antropization and environment of rural settlements. Flora and vegetation Proceedings of International Conference, Tarcal – Tokaj: 124 – 133

Kirpluk I. 1996. Ambrosia psilostachya ( Asteraceae ) – nowy gatunek dla flory Wigierskiego Parku Narodowego. Fragm. Flor. Geobot. Ser. Polonica 3: 404- 407

Kirpluk I. 1992. Godne ochrony stanowisko wełnianeczki alpejskiej Trichophorum alpinum na Pojezierzu Sejneńskim. Chrońmy przyrodę ojczystą, 1: 94-96

Werblan-Jakubiec H., Bielska T., Kirpluk I., Walczak M. 1992. Inwentaryzacja stanowisk gatunków rzadkich i ginących w Polsce Północno-Wschodniej. Prace Ogrodu Bot. PAN, 2: 55-81

Kirpluk I., Milewski W. 1989. O ochronę skupisk rosiczki długolistnej Drosera anglica na Pojezierzu Ełckim. Chrońmy przyrodę ojczystą, 5-6: 90-92

Sudnik-Wójcikowska B., Kirpluk I. 1987. Nowe rezerwaty na terenie Warszawy. Chrońmy przyrodę ojczystą, 5-6: 69-75


Doniesienia i wybrane plakaty zjazdowe:

Bomanowska A., Kirpluk I. 2014. Environmental monitoring: a tool for assessment of degree of transformations and efficient conservation of synanthropic habitats. [W:] Proceedings of the 11th International Conference "Synanthropization of flora and vegetation", Poznań & Obrzycko [Poland] 11-13.09.2014, Biodiv. Res. Conserv. Supplement 1, Poznań: 16.

Kirpluk i., Bomanowska A. 2014. The occurrence of alien species in settlement areas of Kampinos National Park with a particular consideration of invasive alien species. [W:] Proceedings of the 11th International Conference "Synanthropization of flora and vegetation", Poznań & Obrzycko [Poland] 11-13.09.2014, Biodiv. Res. Conserv. Supplement 1, Poznań: 55.

Kirpluk I. 2010. Gatunki rodzime siedlisk ruderalnych Kampinoskiego Parku Narodowego. [W:] Szczepkowski A., Obidziński A. (red.) Planta in vivo, in vitro et in silico. Streszczenia referatów i plakatów. LV Zjazdd PTB. Warszawa.

Kirpluk I. 2010. The native species of ruderal sites of Kampinos National Park. [In:] Kurek W., Marciszewska K., Szczepkowski A. (eds) Proceedings of the 55th Meeting of the Polish Botanical Society. Planta in vivo, in vitro at in silico. Acta Soc. Bot. Pol. 79, Suppl. 1.

Kirpluk I. 2009. Gatunki dziczejące z upraw w opuszczanych wsiach Kampinoskiego Parku Narodowego. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z okazji 50-lecia utworzenia Kampinoskiego Parku Narodowego, Izabelin, 24-26 września 2009.

Kirpluk I. 2009. Krzyże i kapliczki opuszczanych wsi Kampinoskiego Parku Narodowego. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z okazji 50-lecia utworzenia Kampinoskiego Parku Narodowego, Izabelin, 24-26 września 2009.

Kirpluk I., Bomanowska A. 2008. Rare, endangered and protected plants species of synanthropic flora of Kampinos National Park. Proceedings of VIII International Conference on Anthropization and Environment of Rural Settlements. Flora and vegetation in a changing landscape. Katowice, Poland.

Kirpluk I. Interesujące gatunki segetalne w opuszczanych wsiach Kampinoskiego Parku Narodowego. XXIX Krajowa Konferencja Naukowa z cyklu „Rejonizacja chwastów segetalnych w Polsce” na temat: „FLORA I ROŚLINNOŚĆ SEGETALNA OBSZARÓW CHRONIONYCH”, Poznań-Czerniejewo, 27-29 czerwca 2005r.

Bielska T., Kirpluk I., Melon E., Werblan-Jakubiec H. 2004. Zagrożone i chronione gatunki roślin naczyniowych Puszczy Rominckiej. 53 Zjazd PTB “Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury”. Toruń- Bydgoszcz, 6-11 września 2004.

Kirpluk I., Bielska T. 2004. Interesujące gatunki roślin naczyniowych rezerwatu przyrody „Uroczysko Kramnik”. 53 Zjazd PTB “Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury”. Toruń- Bydgoszcz, 6-11 września 2004.

Bielska T., Kirpluk I., Kukier-Wyrwicka M., Werblan-Jakubiec H. 2002. Badania ginących i zagrożonych gatunków flory Wigierskiego Parku Narodowego. Polskie parki narodowe – ich rola w rozwoju nauk przyrodniczych. Konferencja Jubileuszowa z okazji 80-lecia Białowieskiego Parku Narodowego, Białowieża, 11-14 marca 2002.

Kirpluk I. 2001.Rośliny chronione i zagrożone w kolekcjach Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Księga pamiątkowa XXV-lecia. XXXII Zjazd Polskich Ogrodów Botanicznych (Bolestraszyce 7-8 czerwiec 2001). Arboretum i Zakład Fizjografii W Bolestraszycach. Arboretum Bolestraszyce, 8.

Werblan-Jakubiec H., Kirpluk I., Bielska T., Melon E., Kukier-Wyrwicka M.. 2001. Badania ginących i zagrożonych gatunków flory Wigierskiego Parku Narodowego. Księga pamiątkowa XXV-lecia. XXXII Zjazd Polskich Ogrodów Botanicznych (Bolestraszyce 7-8 czerwiec 2001). Arboretum i Zakład Fizjografii W Bolestraszycach. Arboretum Bolestraszyce, 8.

Kirpluk I. 1996. Gatunki górskie w kolekcji Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego Tom 2 ( Biologia ) Materiały I Ogólnopolskiej Konferencji „Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek”: 84

Kirpluk I. 1995. Gatunki rzadkie i ginące Wigierskiego Parku Narodowego. Szata roślinna Polski w procesie przemian: 172. Materiały konferencji i sympozjów 50 Zjazdu PTB, Kraków.

Kirpluk I., Kukier M. 1995. Dying out and endangered species of polish flora in the collection of mountain plants in the Botanic Garden of Warsaw University. VI International Symposium IOPB „Variation and Evolution in Arctic and Alpine Plants”, Tromso.


Publikacje popularnonaukowe:

Tokarska-Guzik B., Węgrzynek B., Kirpluk I. 2008. Konferencja botaników o antropogenicznych przemianach szaty roślinnej „Anthropization and Environment of Rural Settlements. Flora and vegetation in a changing landscape” Katowice, 30 czerwca – 2 lipca 2008 r. Przyroda Górnego Śląska. Biuletyn CDPGŚ, 52: 15

Kirpluk I. 1991. Rośliny chronione. [W:] Werblan-Jakubiec H. (red.) Przewodnik po Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Uniwa, Warszawa: 97-117

Kirpluk I. 1991. Rośliny nizin polskich. [W:] Werblan-Jakubiec H. (red.) Przewodnik po Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Uniwa, Warszawa: 118-127

Kirpluk I. 1991. Rośliny różnych środowisk. [W:] Werblan-Jakubiec H. (red.) Przewodnik po Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Uniwa, Warszawa: 128-136


powrót