mgr Krystyna Jędrzejewska-Szmek

tel. 22 55-30-517
e-mail: kry.je.sz@gmail.com

Projekty, w których biorę udział:


Publikacje:

Zych M. & Jędrzejewska-Szmek K. 2014. Floratheca: A digital library for plant education ROOTS. Botanic Gardens Conservation International Education Review, Vol. 11 (1).

Jędrzejewska-Szmek K., 2014. Pod liściem miłorzębu"- pakiet materiałów edukacyjnych dla najmłodszych uczniów. Biologia w szkole, Zeszyt: 4, Strony: 45-49.

Jędrzejewska-Szmek K., 2013. Floratheca. Zaproszenie do wirtualnego ogrodu. Biologia w szkole, Tom: 65 Zeszyt: 343 (5).

Kołodziejska-Degórska I., Jędrzejewska-Szmek K. 2012. Dotknąć, spróbować, zobaczyć. Edukacja przyrodnicza w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego [w:] Edukacja Przygodą. Wydawnictwo: Pracownia Nauki i Przygody.

Jędrzejewska-Szmek K. & Zych M. 2012. Zaplątani w sieci (mutualistycznej). Kosmos 61 (3). pdf.

Zych M., Stpiczyńska M., Roguz K., Jędrzejewska-Szmek K. & Goldstein J. 2011. The bigger the better? Pollinators’ efficiency in a red-listed Fritillary (Fritillaria meleagris L., Liliaceae). 25th Annual Meeting of the Scandinavian Association of Pollination Ecologists, Danmark.

Zych M., Stpiczyńska M., Jędrzejewska-Szmek K. & Goldstein J. (2011) Tysiąc drzew to jeszcze nie las: mutualistyczne związki roślin i zwierząt są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przyrody. XL Zjazd Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce, Iłża-Marcule-Starachowice, Polska.

Zych M., Stpiczyńska M., Roguz K., Jędrzejewska-Szmek K. & Goldstein J. 2011. Does size matter? Pollinators’ efficiency in critically endangered Fritillary (Fritillaria meleagris L., Liliaceae). X International Pollinators Symposium, Cholula, Mexico.

Jędrzejewska-Szmek K. & Zych M. 2011. Sieci zapyleń w wielkim mieście: słabo zagnieżdżone lecz istotnie modularne. SymBioZa – Sympozjum Biologii Zapylania i zagadnień pokrewnych, Kazimierz Dolny, Polska.

Jędrzejewska-Szmek K. & Zych M. 2010. Urban pollination networks in Warsaw are small, modular but not nested. 24th Annual Meeting of the SCandinavian Association of Pollination Ecologists, Tovetorp, Sweden.

Jędrzejewska-Szmek K. & Zych M. 2010. Sieci zapyleń w zbiorowiskach ruderalnych Warszawy mają budowę modularną lecz nie są zagnieżdżone. XLVII Naukowa Konferencja Pszczelarska, Puławy.

Zych M., Stpiczyńska M., Roguz K., Jędrzejewska-Szmek K. & Goldstein J. 2010. Pollination biology and breeding system of fritillary (Fritillaria meleagris L., Liliaceae) - a critically endangered plant. 24th Annual Meeting of the SCandinavian Association of Pollination Ecologists, Tovetorp, Sweden.


powrót