Prof. dr hab. Małgorzata Stpiczyńska

tel. 22 55-30-518,
email: mz.stpiczynska@uw.edu.pl

Zainteresowania naukowe:

 • Biologia storczykowatych
 • Ewolucja strategii reprodukcyjnych roślin, zwłaszcza storczykowatych
 • Rola atraktantów kwiatowych takich jak nektar, tłuszcze, żywice, pseudopyłek, pseudonektar oraz ich prezentacja
 • Budowa oraz aktywność kwiatowych struktur wydzielniczych
 • Identyfikacja drewna gatunków chronionych CITES

Dydaktyka:

 • Biologia storczyków- wykład monograficzny
 • Biologia zapylania roślin – wykład monograficzny
 • Seminarium dyplomowe
 • Botanika D - ćwiczenia
 • Botanika praktyczna
 • Botanika konserwatorska
 • Dendrologia
 • Organizmy w środowisku przyrodniczym - zajęcia dla Studium Nauczania Przyrody

Opieka nad pracami magisterskimi i licencjackimi - przykładowe tematy prac dyplomowych:

 • Budowa i aktywność wydzielnicza nektarników w kwiatach roślin dichogamicznych
 • Biologia zapylania roślin – wykład monograficzny
 • Nektarniki u taksonów apomiktycznych rozmnażających się aseksualnie
 • Budowa struktur wydzielniczych (elajoforów, nektarników, osmoforów) w kwiatach wybranych przedstawicieli rodziny Orchidaceae


Publikacje


powrót