Przystanek 1. Podróże z wiatrem - pchanie i toczenie


Niektóre rośliny podróżują wraz z wiatrem, mimo że ich owoce są zbyt ciężkie aby latać w powietrzu. Pozwalają się za to wiatrowi targać, popychać i toczyć.

Niekiedy wydłużająca się, sprężysta łodyżka unosi na szczycie dojrzewające owoce. Wiatr kołysząc nią pomaga w wysypaniu nasion, silniejsze jego podmuchy mogą nawet unosić je ze sobą. W taki sposób rozsiewają się maki i stokrotki. Niektóre rośliny tworzą owoce zbyt ciężkie, aby mogły latać w powietrzu. Wiatr wlecze je i przetacza po ziemi. Silniejsze podmuchy mogą unosić rozdęte owoce jak baloniki. W ten sposób przemieszczają się owoce miechunki i kłokoczki.

Następna Przystanek 2. Podróże z wiatrem - puch i skrzydła