Przystanek 11. Kotewka orzech wodny


Jeżeli na południu Polski, w starorzeczach lub innych spokojnych zbiornikach wodnych, uda nam się dostrzec unoszącą się na wodzie rozetkę jajowato-rombowych liści o rozdętych ogonkach, które ułatwiają pływanie, będzie to kotewka orzech wodny (Trapa natans). Jest to roślina jednoroczna. Jej drobne, białe kwiaty pojawiają się w połowie lata i po zapyleniu zanurzają pod wodę, gdzie rozwija się owoc – jadalny, kilkucentymetrowy orzech o czterech ostrych kolcach. Zimuje on na dnie zbiornika. Dawniej owoce wykorzystywano do spasania bydła, a w czasie głodu, po zmieleniu - do wypieku chleba. To właśnie, obok niszczenia jego naturalnych siedlisk, stało się powodem objęcia ochroną tego gatunku.

Roślina wodna, opisana w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin, występuje prawie wyłącznie na południu kraju.

Kotewka zagrożona jest przez niszczenie miejsc jej naturalnego występowania – zacisznych starorzeczy oraz skażenie wód i spuszczanie wody ze stawów rybnych, gdzie czasem rośnie. Owoce – orzechy pokrewnych, azjatyckich gatunków kotewki używane są w kuchni orientalnej.

Poprzednia Przystanek 10. Dyptam jesionolistny