Przystanek 6. Grab pospolity


Grab pospolity (Carpinus betulus) rośnie w Europie i południowo-wschodniej Azji. W Polsce występuje zwykle na żyznych ziemiach na niżu i w niewysokich górach, jest ważnym składnikiem wielogatunkowych lasów – grądów. Twarde i trudno łupliwe drewno graba znajdowało zastosowanie w wytwarzaniu wielu narzędzi i maszyn, na przykład zębów grabi, kół zębatych, łożysk i wielokrążków, prawideł do butów czy młoteczków fortepianów i pianin.

Grab pospolity w historii naszych lasów po okresie ostatniego zlodowacenia wkroczył do nich jako ostatni, jest to drzewo, które bardzo dobrze znosi zacienienie i może rosnąć pod okapem innych, wysokich drzew.

Owoce grabu to niewielkie orzeszki, zrośnięte z wydłużonym, trój klapowym skrzydełkiem, dzięki któremu może je unosić wiatr. Te orzeszki są, obok pestek czereśni, ulubionym pożywieniem ptaka grubodzioba czyli inaczej grabołuska. Drewno grabów jest ciężkie i twarde - mówimy, że na mrozie „zgrabiały" nam ręce.

Poprzednia Przystanek 5. Olsza czarnaNastępna Przystanek 7. Jesion wyniosły