Przystanek 9. Dąb szypułkowy

Powszechnie wiadomo, że drewno dębu szypułkowego (Quercus robur) miało i ma liczne zastosowania. Mało kto jednak wie, że drewno tego właśnie gatunku służy w Europie, ze względu na swą trwałość i dobrze zaznaczone słoje przyrostów rocznych, do datowania znalezisk archeologicznych, drewnianych konstrukcji zabytkowych budynków czy starych obrazów, malowanych na deskach. Znaczna część drewna dębowego, którym handlowano dawniej w całej Europie, pochodziła z Polski.

To właśnie żołędzie tego gatunku dębu służyły kilkaset lat temu do zakładania pierwszych w Europie plantacji leśnych. Lasy te były jednak "siane" z myślą nie o późniejszym pozyskiwaniu drewna, bo drewna było jeszcze w bród, a z myślą o żołędziach, które stanowiły podstawę paszy dla wieprzów. Wartość dąbrów mierzono liczbą świń, które las mógł wyżywić!

Współczesne nam populacje dębów są wynikiem wielowiekowej selekcji, rodzą żołędzie często większe i "słodkie" w porównaniu z owocami pradawnych drzew, drobnymi i niesmacznymi.

Poprzednia Przystanek 8. Platan klonolistnyNastępna Przystanek 10. Buk pospolity