Środowisko wyznacza sposób życia każdego organizmu. W przypadku rośliny jest to podłoże, w którym jest zakorzeniona (jego skład, zwartość, głębokość, wilgotność), sąsiedztwo innych roślin, zwierzęta - te dla których jest pożywieniem i te, które zapylają jej kwiaty, wilgotność powietrza itp. Podobnie możemy zdefiniować środowisko życia całego gatunku. Środowiskiem życia kosodrzewiny są wysokie góry, kaczeniec jest rośliną bagienną, kocanki piaskowe rosną na śródlądowych wydmach i w suchych borach; zawilec żółty - w cienistych lasach liściastych. Ta ścieżka opowiada o tym, w jaki sposób rośliny wykorzystują walory i radzą sobie z niedogodnościami życia w swych środowiskach.