Przystanek 3. Na brzegu morza


Stale wyrzucany przez morze piasek wędruje z wiatrem, dopóki nie zatrzyma go kępa pionierskich roślin, zasiedlających plażę. Tak rozpoczyna się historia wydmy.

Stałe zasypywanie pędów zasolonym morskim piaskiem jest dla wydmuchrzycy piaskowej codziennością. Trawa ta, podobnie jak inne rośliny wydm - honkenia piaskowa czy groszek nadmorski, wytwarzają długie, podziemne kłącza i korzenie, które przerastają wzmacniającą siecią niestabilne podłoże i unieruchamiają wędrujące piaski. Od strony lądu, skąd na tworzącą się wydmę nanoszone są drobiny żyźniejszej gleby, osiedlają się bardziej wymagające rośliny zielne i pierwsze krzewy.

Poprzednia Przystanek 2. Rośliny bagienNastępna Przystanek 4. Pustynie wśród lądów