Przystanek 4. Pustynie wśród lądów


W czasie topnienia lodowców z osadów wyrzucanych przez rzeki powstawały wydmy, na których przez wieki wyrosły sosnowe lasy. Ludzie wycinając bory, uwolnili więzione wśród korzeni roślin piaski.

Śródlądowe wydmy są środowiskiem przypominającym piaszczyste pustynie. Susza, silne nasłonecznienie, wysoka temperatura w dzień i jej gwałtowne spadki nocą powodują, że niewiele roślin jest w stanie opanować to siedlisko. Należy do nich trawa - szczotlicha siwa, która umacniając nieco piaski, pozwala osiedlić się na nich bardziej wymagającym roślinom - macierzankom, jasieńcom i goździkom.

Poprzednia Przystanek 3. Na brzegu morzaNastępna Przystanek 5. Stepy - morza traw