Wycieczki z przewodnikiem

Oferta edukacujna Ogrodu Botanicznego w 2018 roku

Uwaga! Od dnia 1 października 2018 nastąpiła zmiana stawki za prowadzenie wycieczek: z 40 zł na 100 zł, z 60 zł na 150 zł.

Zwiedzanie ogrodu z przewodnikiem i warsztaty skierowane są do grup zorganizowanych: przedszkoli, szkół wszystkich poziomów oraz dla osób dorosłych. Poruszana tematyka jest dostosowana do wieku zwiedzających i pory roku.

OB UW ma w swojej ofercie na okres maj – wrzesień 2018 r. następujące zajęcia edukacyjne:

 • Zwiedzanie szklarni z przewodnikiem
  Terminy: środy, czwartki i piątki
  Czas trwania: 60 minut

  Koszt: 100 z ł + bilety wstępu
 • Zwiedzanie parku z przewodnikiem
  Terminy: poniedziałek – piątek
  Czas trwania: 60 minut

  Koszt: 100 zł + bilety wstępu
 • Zwiedzanie Ogrodu z przewodnikiem. NOWOŚĆ!
  Grupa zostanie oprowadzona po parku i po szklarniach
  Terminy: środy, czwartki i piątki
  Czas trwania: 90 minut

  Koszt: 150 zł + bilety wstępu
 • Spacer po parku z przewodnikiem – oferta dla przedszkolaków. NOWOŚĆ!
  Terminy: poniedziałek – piątek
  Czas trwania: 45 minut

  Koszt: 100 zł + bilety wstępu dla opiekunów
 • Spacer ornitologiczny po parku. NOWOŚĆ od czerwca!
  Terminy: poniedziałek – środa
  Czas trwania: 60 minut

  Koszt: 100 zł + bilety wstępu

Rezerwacja wycieczek:

Regulamin zwiedzania z przewodnikiem i rezerwacji wycieczek

A. Informacje ogólne
1. Zwiedzanie szklarni z przewodnikiem możliwe jest przez cały rok w środy, czwartki i piątki w godzinach 9:00 – 15:00.
2. Zwiedzanie parku z przewodnikiem możliwe jest od kwietnia do końca października
od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00.
3. Możliwe jest także zwiedzanie w weekendy po uprzednim uzgodnieniu.

B. Zgłoszenia na zajęcia
1. Rezerwacji wycieczek można dokonywać tylko i wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego lub mailowo pod adresem: wycieczki@biol.uw.edu.pl

W przesłanym mailowo zgłoszeniu należy podać:
- rodzaj zajęć, w którym grupa zamierza wziąć udział,
- imię i nazwisko zamawiającego,
- numer telefonu kontaktowego,
- adres e-mail,
- liczbę uczestników i ich wiek,
- proponowany termin wycieczki,
- dane do faktury (jeśli potrzebne).
2. Zgłoszenia telefoniczne nie będą przyjmowane.
3. Wypełnienie formularza lub przesłanie maila oznacza zgłoszenie chęci uczestnictwa w wycieczce i nie jest jednoznaczne z ostatecznym zarezerwowaniem terminu. Potwierdzenie zgłoszenia zostanie przekazane mailowo.
4. Zgłoszenie nie może być wysłane później niż na pełne trzy dni robocze przed datą proponowanego terminu wycieczki.

C. Uczestnicy
1. Zwiedzanie odbywa się w grupach liczących do 15 osób. Jeśli grupa (klasa) liczy więcej niż 15 osób zostanie ona podzielona na podgrupy liczące do 15 osób, a koszty pomnożone zostaną przez liczbę grup. Każda podgrupa będzie zwiedzać Ogród z innym przewodnikiem.
2. Na każdą grupę zwiedzających (do 15 osób) przypada jedno bezpłatne wejście dla opiekuna (nauczyciela). Kolejne osoby opiekujące się grupą ponoszą koszt zakupu ulgowego biletu w wysokości 5 zł od osoby.

D. Opłaty
1. Na całkowity koszt zwiedzania składają się:
a. Bilety wstępu dla uczestników wycieczki w wysokości 5 zł od osoby. Są to bilety ulgowe dla grup zorganizowanych.
b. Opłata za przewodnika/przewodników uzależniona od liczby grup i rodzaju wycieczki.
c. Bezpłatne wejście przysługuje jednemu opiekunowi, który opiekuje się grupą do 15 osób.
Przykładowy koszt wycieczki dla klasy liczącej 29 uczniów i dwóch nauczycieli, zwiedzających park i szklarnie z przewodnikiem:
Opłata za przewodników: 2 grupy x 100 zł = 200 zł
Bilety wstępu: 29 osób x 6 zł = 174 zł
Razem do zapłaty: 374 zł.
2. Opłatę za bilety wstępu należy uiścić w kasie ogrodu
3. Opłatę za przewodnika/przewodników w biurze Ogrodu (ostatni budynek po prawej stronie, za kawiarnią).
4. Faktury zostaną wystawione na życzenie i przesłane drogą mailową na wskazany w zgłoszeniu adres mailowy. Prosimy o potwierdzenie otrzymania faktury.

E. Zwiedzanie
1. Przewodnicy czekają na grupę przy głównej kasie Ogrodu znajdującej się naprzeciwko budynku Obserwatorium Astronomicznego.
2. Przewodnicy biorą odpowiedzialność tylko za cześć merytoryczna wycieczki.
3. Odpowiedzialność za opiekę nad uczestnikami ponoszą opiekunowie (nauczyciele, rodzice), którzy są zobowiązani do przebywania wraz z grupą podczas całego czasu trwania zajęć. W przypadku, gdy przewodnik pozostanie samotnie z grupą ma prawo odmówić prowadzenia wycieczki.
4. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za zachowanie swoich podopiecznych oraz za wyrządzone przez nich szkody.
5. Na zwiedzanie należy przybyć z 10 minutowym wyprzedzeniem, aby wnieść wszystkie stosowne opłaty i rozpocząć zwiedzanie punktualnie o wyznaczonej porze.
6. Tematy wycieczki dostosowane są do podstawy programowej przyrody i biologii na określonych poziomach nauczania.

F. Inne
1. Na terenie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego nie można zaparkować autokaru ani samochodów osobowych
2. W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych (ulewny deszcze, silny wiatr) wycieczka po parku może zostać zamieniona na wycieczkę po szklarniach. Jednakże nawet przy niewielkich opadach wycieczka może się odbyć . Wówczas wskazane jest odpowiednie przygotowanie uczestników (kalosze, parasolki, płaszcze/kurtki przeciwdeszczowe).
3. Grupy, w których znajdują się osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi proszone są o zgłoszenie tego faktu przy rejestracji wycieczki. Dołożymy wszelkich starań, aby trasę wycieczek dostosować do możliwości całej grupy.