Modernizacja specjalistycznej szklarni tropikalnej w Ogrodzie Botanicznym

W dniu 11.07 2019 r. w siedzibie NFOŚiGW została podpisana umowa o udzieleniu Ogrodowi Botanicznemu Uniwersytetu Warszawskiego dotacji na wykonanie zadania pt.  "Modernizacja specjalistycznej szklarni tropikalnej w Ogrodzie Botanicznym UW dla potrzeb ochrony gatunków objętych Konwencją Waszyngtońską (Cites) i edukacji społeczeństwa w związku z wdrażaniem przepisów Konwencji" . Koszt całkowity dotacji wynosi 477.924 zł, dotację podpisali w imieniu Ogrodu Botanicznego UW dr Hanna Werblan-Jakubiec, a w imieniu NFOŚiGW  Pani Katarzyna Zaczek - Dyrektor Departamentu Ochrony Przyrody i Edukacji.


umowa z NFOŚ