Odznaka Honorowa Zasłużonego dla Warszawy dla dr Hanny Werblan-Jakubiec

Z przyjemnością informujemy, że za wieloletnią działalność na rzecz stolicy, na wniosek JM Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, dn. 14 lutego 2019 r. Rada m.st. Warszawy podjęła decyzję o przyznaniu Odznaki Honorowej Zasłużonego dla Warszawy dr Hannie Werblan-Jakubiec, dyrektorowi Ogrodu Botanicznego UW w latach 1987-2019.

Hanna Werblan-Jakubiec