Przyszłość rolnictwa / #klimatycznybotaniczny vol. 3

Zapraszamy na 3. dialog o przyszłości jedzenia w Ogrodzie Botanicznym. Temat, jak kraj szeroki. ROLNICTWO. Jakiej jakości żywność będzie lądowała w przyszłości na naszych talerzach? I czy wystarczy jej dla wszystkich?


Naszym gościem będzie Dr hab. Jerzy Kozyra z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – IUNG - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.

Będziemy również mieli okazję porozmawiać z Niną Dobrzyńska, dyrektorka Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin z Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która opowie o tym, w jakim kierunku patrzy Ministerstwo Rolnictwa w związku z kryzysem klimatycznym i czy ma jakiś plan?


Mieszkańcy dużych miast rzadko zastanawiają się gdzie zostało wyprodukowane jedzenie, które wkładają do siatki z zakupami. Rzadko też zdajemy sobie sprawę, że istnieje jakaś strategia produkcji i dystrybucji żywności w danym kraju. Tylko nieliczni, korzystają i wspierają RWS'y, czyli kooperatywy rolnicze wspierane społecznie.

Zaprosiliśmy też Ninę Józefinę Bąk, współtwórczynię Kooperatywa Dobrze. Ruch kooperatyw spożywczych oparty jest na przekonaniu, że sposób produkcji i dystrybucji żywności w społeczeństwie jest nierozłącznie związanymi z kwestiami ekologii i demokracji. Dlatego całkowite poddanie go zasadom efektywności finansowej jest niewłaściwe. Powoduje ono, że osoby o niskich dochodach nie mają dostępu do zdrowej żywności, a rolnicy nie mają warunków, aby dbać o ekologiczne funkcje swojej gospodarki.

  • Monokultury czy ogródki przydomowe? Czy istnieje model rolnictwa przyszłości dobry przede wszystkim dla Ziemi i potem dla nas?
  • Zobaczmy jak wygląda współczesne rolnictwo, które  powinno być postrzegane poprzez pryzmat zdolności do zaspokajania potrzeb żywnościowych wzrastającej liczby ludności na Ziemi, która w latach 1961-2000 zwiększyła się o 98%. A w 2050 roku trzeba będzie wyprodukować o 75% żywności więcej niż w 2010 roku!
  • Poznajmy metody zrównoważonej intensyfikacji w rolnictwie, dotychczas niedoceniane, które z wykorzystaniem obecnych technologii rolnictwa precyzyjnego i zasad rolnictwa
    konserwującego GLEBĘ pozwolą na utrzymanie produktywności i dalszą racjonalizację nakładów.
  • Przekonajmy się, że w obecnym modelu rolnictwa nie ma już dużo miejsca na dalszą intensyfikację, że przyszedł czas na wdrażanie metod racjonalizacji wykorzystania środków produkcji w celu ograniczenia nie tylko emisji gazów cieplarnianych do atmosfery przy utrzymanej produktywności, ale rozwieź redukcji nakładów.
    Z uwagi na dobro, jakim jest dostęp do żywności, zrównoważone korzyści z jej wytwarzania powinny być solidarnie rozłożone na poszczególnych etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji.

Jak osiągnąć taki stan? Czy Polska ma jakąś dobrą strategię?

Spotkajmy się w Ogrodzie i porozmawiajmy.

Poczęstujemy Was naszym ogrodowym ziołowym naparem. Aby nie generować kolejnych śmieci prosimy Was, byście przynieśli WŁASNE KUBKI.

Wykład odbędzie się 6 lutego, o godz. 18:00 w budynku Centrum Edukacji Ogrodu Botanicznego przy Al. Ujazdowskich 4.

Wstęp wolny!

PROGRAM spotkania
>Start o godz. 18:00
>Dr hab. Jerzy Kozyra z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
Rolnictwo, żywność i globalne ocieplenie - 40 min
>Nina Dobrzyńska, dyrektorka Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi opowie o tym, jak Polska przygotowuje się do zmian klimatu w rolnictwie, raczej w jakim kierunku patrzy Ministerstwo rolnictwa w związku z kryzysem klimatycznym, czy ma jakiś plan? - 40 min
>Nina Józefina Bąk, Kooperatywa Dobrze - 20 min
>DYSKUSJANa CYKL wykładów #klimatycznybotaniczny zapraszamy raz w miesiącu. Jest to naukowa klimatyczna podróż wsparta przez wybitnych naukowców, ekspertów i praktyków z całego kraju. Cykl zwieńczy czerwcowy Warszawski Festiwal Kulinarny w Ogrodzie Botanicznym.

TERMINY i tematy wszystkich wykładów w cyklu #klimatycznybotaniczny

12 grudnia 2019, godz. 19:00 / Marnotrawstwo żywności
9 stycznia 2020, godz. 18:00 / Przyszłość klimatu
6 lutego 2020, godz. 18:00 / Przyszłość rolnictwa
12 marca 2020, godz. 18:00 / Przyszłość dostępu do wody
16 kwietnia 2020, godz. 18:00 / Przyszłość gleb
7 maja 2020, godz. 18:00 / Przyszłość śmieci

6-7 czerwca Warszawski Festiwal Kulinarny
w Ogrodzie Botanicznym / O przyszłości jedzenia


PARTNERZY cyklu wykładów #klimatycznybotaniczny

Ogród Botaniczny Uniwersytetu WarszawskiegoO roślinach, z roślinami, dla roślin

Położony w centrum stolicy Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego to sanktuarium przyrody w wielkim mieście. Enklawa, która od ponad 200 lat daje schronienie ponad 5000 gatunków i odmian roślin.
Życie na Ziemi w dużym stopniu zależy od roślin. Również ludzki dobrostan jest wprost zależny od tych organizmów: oddychamy tlenem wydzielanym przez rośliny, rośliny są podstawowym źródłem naszego pokarmu, dzięki nim mamy czystą wodę, substancje lecznicze czy włókna, z których produkujemy odzież. To rośliny stabilizują klimat i stanowią główny składnik ekosystemów lądowych. Bez roślin życie ziemskie, ale także ludzkie, byłoby uboższe i trudniejsze.
A jednak coraz liczniejsze gatunki roślin są zagrożone, przez destrukcyjną działalność człowieka cierpi cały globalny ekosystem. Aby odwrócić ten trend i zachować bogactwo i różnorodność roślin dla przyszłych pokoleń musimy działać wykorzystując wszelkie zdobycze nauki.
Wierzymy, że naukowe poznawanie roślin i ich relacji z innymi organizmami i opowiadanie o ich niezwykłej biologii, ekologii i pięknie, pomoże zbudować szerokie wsparcie dla ich ochrony. Z wiedzą i umiejętnościami, które mamy, wspierani przez tysiące naszych gości, wnosimy zieleń w silnie zurbanizowany i coraz bardziej oderwany od natury świat, edukujemy o potrzebie zbliżenia do przyrody i życia z nią w zgodzie. Chcemy inspirować ludzi do poznawania i ochrony roślin oraz całej przyrody.

Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego
To ogólnouniwersytecka jednostka powołana na Uniwersytecie Warszawskim w celu promowania dokonań i sukcesów naukowych kadry akademickiej oraz udostępniania wiedzy i uniwersyteckich zasobów badawczych szerokiemu gronu odbiorców, partnerów oraz instytucji zewnętrznych.

Warszawski Festiwal Kulinarny w Ogrodzie Botanicznym / O przyszłości jedzenia.
Żyjemy w przełomowych czasach. W obliczu zmian klimatycznych, kryzysu środowiskowego, epidemii otyłości i nadwagi w Polsce bardziej potrzeba rewolucji niż ewolucji żywieniowej. Wierzymy, że fundamentem rozwoju i zmian w społeczeństwie jest dobra edukacja. Dlatego Warszawski Festiwal Kulinarny w Ogrodzie Botanicznym jest połączeniem targów i konferencji, towarzyszą mu warsztaty, pokazy i debaty. Festiwal to forum wymiany myśli i idei. Razem zadajemy pytania i szukamy rozwiązań. Spotkacie tu najwybitniejszych naukowców, ekspertów i praktyków z całego kraju. Festiwal poprzedzi cykl wykładów, które są zaproszeniem do dialogu o przyszłości jedzenia i nie tylko. Chcemy obalać mity, fundować wiedzę i proponować rozwiązania, które każdy może zabrać ze sobą do domu.
Bądź z nami od grudnia aż do czerwca. Do zobaczenia w Ogrodzie!

Grzegorz Łapanowski
Kucharz, aktywista i propagator dobrego, sezonowego jedzenia. Założyciel Fundacji “Szkoła na Widelcu”. Twórca Food Lab Studio. Autor książek kulinarnych. Na co dzień zajmuje się promocją dobrej żywności i idei zdrowego, naturalnego, świeżego i sezonowego jedzenia. Świat przemierza w poszukiwaniu tego, co najlepsze.

Fundacja Szkoła na Widelcu
Fundacja tworzy i realizuje programy edukacyjno kulinarne dla dzieci, rodziców, nauczycieli i pracowników stołówek, bazując na połączeniu zajęć teoretycznych i praktycznych. Podczas warsztatów kulinarnych dzieci nie tylko gotują, ale poszerzają swoją wiedzę - uczą się skąd pochodzą produkty, jak się je uprawia i wytwarza.

Targi Designu WZORY
Targi to cykliczne wydarzenie będące największą imprezą organizowaną w stolicy skupiające marki tworzące wyposażenie wnętrz i miłośników dobrego designu. Do tej pory odbyło się ponad 20 edycji na których zaprezentowało się ponad 1500 marek. Idea targów to nie tylko zakupy robione lokalnie podczas wydarzeń, ale także rozwijanie, wspieranie, edukacja i konsolidacja całej branży szeroko pojętych designerów. Collaboration is the new future – to hasło przyświeca nam, gdy projektujemy kolejne wykłady, konferencje, panele dyskusyjne i warsztaty.

Wszystkie wydarzenia w ramach @Warszawski Festiwal Kulinarny w Ogrodzie Botanicznym UW zostały objęte Honorowym Patronatem Prezydenta m. st Warszawy.


#ogrodbotanicznyuw #klimatycznybotaniczny #ujazdowskie4 #klimat #przyszloscjedzenia #przyszloscrolnictwa #uniwersytetwarszawski #warszawskifestiwalkulinarny #cwiduw