Sosnowe zagadki - maj

W każdym miesiącu pod sosna czarną oraz na naszej stronie www znajdziecie ciekawe zadanie do rozwiązania.Odpowiedzi szukajcie w parku Ogrodu Botanicznego.
Na Wasze odpowiedzi czekamy do końca każdego miesiąca, przesyłajcie je pod adres: konkursy@biol.uw.edu.pl

NAJCIEKAWSZE ODPOWIEDZI ZOSTANĄ NAGRODZONE!

Zwycięzcy zostaną poinformowani o przyznanej nagrodzie droga mailową w ciągu tygodnia od zakończenia każdego etapu zabawy gdzie jeden etap = miesiąc kalendarzowy.

SOSNOWA ZAGADKA - MAJ

W maju pytanie dotyczy rebusu, który znajdziecie pod sosną czarną, niedaleko wejścia do Ogrodu.

Sosna czarna