Kolekcje

Ogrody botaniczne to instytucje, gdzie w sposób przemyślany i oparty na naukowych kryteriach gromadzi się rośliny rodzime oraz egzotyczne z różnych stron świata. Podstawą ich istnienia są kolekcje roślinne tworzone według różnych kryteriów i prezentowane w działach tematycznych. Zasady te są podstawą organizacji także naszego Ogrodu. Dział roślin ozdobnych prezentuje ozdobne odmiany między innymi dalii, róż i tulipanów, natomiast dział flory niżowej Polski – kolekcję rodzimych gatunków roślin z Niżu Polskiego. Z kolei w dziale systematyki rośliny zostały posadzone według zasad naukowej klasyfikacji. Kolekcje można tworzyć, przyjmując jako kryterium również siedliska, w których występują rośliny. W ten sposób powstają na przykład działy roślin wodnych, pustynnych lub górskich.

Kolekcja Ogrodu liczy obecnie około 5000 gatunków i odmian drzew, krzewów oraz roślin zielnych. Wszystkie rośliny zostały zgromadzone w odpowiednich działach i opatrzone etykietami. Podana jest na nich nazwa łacińska, czyli naukowa nazwa gatunku, nazwa polska, przynależność do rodziny i pochodzenie danego gatunku. Standardowe etykiety są białe lub czarne. Czerwonym tłem oznaczone zostały gatunki prawnie chronione w Polsce, natomiast tło w innych kolorach wskazuje gatunki opisane w ścieżkach edukacyjnych.