Prace dyplomowe

Ogród Botaniczny to największy (powierzchniowo) i najstarszy zakład na Wydziale Biologii (starszy niż sam Wydział).

Nasze zainteresowania naukowe dotyczą głównie biologii i ekologii kwitnienia, nektarowania i zapylania roślin, ekologicznych relacji mikroorganizmy-roślina-zwierzę, ewolucji systemów reprodukcyjnych roślin oraz ochrony przyrody, etnobotaniki i edukacji przyrodniczej.

Od niedawna rozszerzyliśmy znacznie nasze spektrum badawcze otwierając się na interakcje, w które wchodzą również grzyby. Korzystając z zaplecza szklarniowego, z różnorodności roślin zgromadzonych w kolekcjach oraz nowego laboratorium możemy prowadzić badania dotyczące współżycia grzybów nie tylko z owadami i roślinami, ale również z bakteriami. Wzorując się na Kew Gardens nie zapominamy również o edukacji mykologicznej.

 

Prace licencjackie i prace magisterskie

W Ogrodzie Botanicznym można wykonywać prace licencjackie (literaturowe i eksperymentalne) z szeroko pojętej botaniki, mykologii, etnobotaniki, etnomykologii oraz ekologii i ochrony przyrody. Limit miejsc: 4 osoby.


Proponowana tematyka prac

 

dr Katarzyna Roguz
k.roguz@biol.uw.edu.pl, tel. 2255-30-525

 • Ewolucja cech kwiatów w kontekście interakcji roślina-zapylacz
 • Biologia zapylania w warunkach miejskich
 • Właściwości nektaru, a różne grupy zapylaczy
 • Biologia zapylania przedstawicieli rodzaju szachownica (Fritillaria)

 

prof. dr hab. Małgorzata Stpiczyńska
stpiczynska_mal@biol.uw.edu.pl, tel. 22553-05-18

 • Struktury wydzielnicze (nektarniki, osmofory, elaiofory) w kwiatach storczykowatych (Orchidaceae)
 • Nektarniki kwiatowe u okrytozalążkowych, dynamika sekrecji i skład chemiczny nektaru
 • Sygnały kwiatowe w interakcjach roślina-zapylacz

 

dr hab. Marta Wrzosek
mwrzosek@biol.uw.edu.pl, tel. 22553-05-32

 • Interakcje grzybów i owadów społecznych
 • Mykocenozy wysp środowiskowych i badania rozprzestrzeniania się zarodników grzybów
 • Grzyby obszarów chronionych – badania inwentaryzacyjne
 • Edukacja mykologiczna

 

dr hab. Marcin Zych, prof. ucz.
mzych@biol.uw.edu.pl, tel. 22553-05-29

 • Biologia i ekologia zapylania oraz strategie reprodukcyjne roślin okrytozalążkowych
 • „Sieci zapyleń” w wybranych ekosystemach
 • „Kryzys zapyleń” i jego konsekwencje
 • Edukacja przyrodnicza
 • Specjalistyczne kolekcje roślin w polskich ogrodach botanicznych

 


Przykładowe prace
licencjackie i magisterskie wykonywane w OBUW

 

Bielecka Laura (2018), Biologia zapylania rodzimego i inwazyjnego gatunku niecierpka (Impatiens L.) w Wigierskim Parku Narodowym. (opiekun Prof. dr hab. M. Zych)

Kopczyński Maciej (2019), Badanie zachowania pospolitych mrówek rejonu klimatu umiarkowanego względem prezentowanych grzybni gatunków z rodzaju Mortierella.

Koziaczy Jerzy (2017), Mykocenozy glebowe Parku Skaryszewskiego w Warszawie w odniesieniu do terenów referencyjnych. (opiekun dr. hab. Marta Wrzosek)*

Pałys Jarosław (2020), Babcine grządki: dawne odmiany roślin w ogrodzie sensorycznym. (opiekun Prof. dr hab. M. Zych)

Siemaszko Magdalena (2016), Sztuczne miejsca lęgowe dla owadów („hotele dla pszczół”) w wybranych miastach Polski: kwestia biologii czy komunikacji społecznej? (opiekun Prof. dr hab. M. Zych)*

Tischer Marta (2016), Grzyby związane z owadami i szczątkami roślinnymi w bursztynie bałtyckim. (opiekun dr. hab. Marta Wrzosek)*

Zdral Barbara (2012), Geograficzne zróżnicowanie zespołu zapylaczy dzięgla leśnego (Angelica sylvestris L., Apiaceae). (opiekun Prof. dr hab. M. Zych)*

 

(* prace będące podstawą artykułów w czasopismach naukowych)

 


Proponowane tematy
prac licencjackich i magisterskich

 

Porównanie budowy gruczołów emitujących zapach (osmoforów) w kwiatach storczyków z rodzaju Bulbophyllum Thouars. (Prof. M. Stpiczyńska)

Budowa nektarników wybranych przedstawicieli podplemienia Laeliinae (Orchidaceae). (Prof. M. Stpiczyńska)

Tkanki wydzielnicze w kwiatach wybranych taksonów storczykowatych (Orchidaceae). (Prof. M. Stpiczyńska)

Zróżnicowanie atraktantów/nagród kwiatowych (prezentacja pyłku, dostępność i jakość nektaru) oraz sygnałów barwnych w różnych stadiach rozwoju kwiatu. (Prof. M. Stpiczyńska)

Czy większe kwiatostany roślin dichogamicznych charakteryzują się silniejszym czasowym rozdziałem faz płciowych kwiatów? (Prof. dr hab. M. Zych)

Dynamika transportu pyłku i analiza efektywności zapylaczy u wybranych gatunków roślin. (Prof. dr M. Zych)

Morfologiczne zmiany w budowie kwiatów sprzyjające spontanicznej autogamii – możliwe korelacje z wielkością populacji? (Prof. dr hab. M. Zych)

Międzypopulacyjna zmienność poziomu andromonoecji u wybranych gatunków baldaszkowatych (Apiaceae). (Prof. dr hab. M. Zych)

Kwiaty i mrówki: antagonizm czy mutualizm? (Prof. dr hab. M. Zych)

Grzyby i mrówki: antagonizm czy mutualizm? (dr hab.Marta Wrzosek)

Mechanizmy spontanicznej autogamii u przedstawicieli rodzaju szachownica (Fritillaria L., Liliaceae). (dr K. Roguz)

Czy baldaszkowate są ambofilne? (Prof. dr hab. M. Zych)

Mrowisko rudych mrówek leśnych jako wyspa ekologiczna o specyficznej mykocenozie (dr hab. Marta Wrzosek)

Czy owady wykazują preferencje wobec konkretnych gatunków grzybów w testach wyboru? (dr hab. Marta Wrzosek)

Grzyby Parku Narodowego Machu Picchu (opracowanie materiałów zielnikowych). (dr hab. Marta Wrzosek)

Proces endofityzacji grzybów owadobójczych w praktyce. Jakimi drogami i jak skutecznie można wprowadzić do tkanek roślinnych grzyby owadobójcze i czy owady unikają roślin zawierających endofity? (dr hab. Marta Wrzosek)

 

Ogród Botaniczny
Uniwersytetu Warszawskiego

Aleje Ujazdowskie 4
00-478 Warszawa

Ogród
Oaza przyrody w wielkim mieście

Ogród jest czynny
codziennie
w godz. 10.00 – 18.00
KASY są czynne do godz. 17.00

Szklarnie
Tropikalny las w centrum Warszawy

Szklarnie są czynne
od wtorku do niedzieli
w godz. 10.00 – 18.00
KASY są czynne do godz. 17.00
Instytucje wspierające

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Przeglądając tę stronę, zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie.