Przed zwiedzaniem

Przed zwiedzaniem naszego Ogrodu prosimy o zapoznanie się z regulaminem porządkowym Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego. W kasach Ogrodu mogą Państwo również zakupić w cenie 5 PLN praktyczny Plan Ogrodu Botanicznego UW w niedużym formacie kieszonkowym, który z pewnością będzie pomocny podczas odkrywania niezwykłego bogactwa naszych kolekcji roślin.

 

Kieszonkowy plan Ogrodu Botanicznego

 

REGULAMIN PORZĄDKOWY
Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego, zwany dalej Ogrodem, służy celom naukowo-dydaktycznym wyższych uczelni i szkół wszystkich typów oraz szerokiej publiczności. Zwiedzający są zobowiązani do ścisłego stosowania się do wskazówek pracowników Ogrodu.

Ze względu na bezpieczeństwo zwiedzających, w czasie niesprzyjającej pogody – w szczególności ulewnego deszczu i porywistego wiatru – Ogród jest zamknięty.
W przypadku wystąpienia porywistego wiatru bądź obfitych opadów należy niezwłocznie, nie czekając na polecenia pracowników Ogrodu, opuścić teren parku.

Osoby zwiedzające Ogród z dziećmi zobowiązane są do otoczenia ich szczególną opieką ze względu na rośliny potencjalnie niebezpieczne znajdujące się w kolekcjach. Za zachowanie dzieci oraz szkody przez nie wyrządzone odpowiadają ich opiekunowie.

Na terenie Ogrodu można spacerować tylko po wyznaczonych ścieżkach. Na terenie alpinarium surowo zabrania się wchodzenia na zbocza, skałki, do stawu i strumienia.

W trosce o komfort innych zwiedzających i zwierząt zamieszkujących Ogród zaleca się zachowanie ciszy. Zabrania się używania radioodbiorników i innych elektronicznych źródeł dźwięków.

Na terenie parku i szklarni Ogrodu Botanicznego zabrania się:
a) wprowadzania rowerów i hulajnóg oraz jeżdżenia na łyżworolkach i podobnych urządzeniach.
b) wprowadzania psów i innych zwierząt;
c) zrywania, wykopywania i wynoszenia roślin lub ich części;
d) niszczenia tabliczek informacyjnych, ławek, ogrodzeń i innych elementów małej architektury, a także używania ich niezgodnie z przeznaczeniem oraz przestawiania;
e) chwytania i płoszenia zwierząt;
f) spożywania alkoholu i palenia papierosów, papierosów elektronicznych oraz fajek, a także używania środków psychoaktywnych;
g) wchodzenia do parku i szklarni z bagażem o wymiarach powyżej: 50 cm x 30 cm x 20 cm
h) prowadzenia działalności handlowej i/lub usługowej oraz urządzania sesji fotograficznych / filmowych bez zgody Dyrektora Ogrodu;
i) wchodzenia na tereny wyłączone z użytkowania.

Za rowery, hulajnogi i inne urządzenia pozostawione przy bramie i na dziedzińcu Ogród nie ponosi odpowiedzialności.

 


Warszawa, 20 maja 2021 r.

Dyrektor Ogrodu Botanicznego UW
Prof. Marcin Zych

Ogród Botaniczny
Uniwersytetu Warszawskiego

Aleje Ujazdowskie 4
00-478 Warszawa

Ogród
Oaza przyrody w wielkim mieście

W sezonie zimowym
Ogród jest czynny
tylko w godzinach dostępności
wystawy Magiczny Botaniczny

Szklarnie
Tropikalny las w centrum Warszawy

W sezonie zimowym szklarnie są czynne
w weekendy i dni świąteczne
w godz 10:00 – 15:00
KASA jest czynna do godz. 14:00

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Przeglądając tę stronę, zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie.