Badania naukowe

Nasze zainteresowania naukowe dotyczą głównie biologii i ekologii kwitnienia, nektarowania i zapylania roślin, mutualistycznych relacji roślina–zwierzę oraz ewolucji systemów reprodukcyjnych roślin. Znakomita większość tematów badawczych dotyczy gatunków roślin ginących i zagrożonych w skali kraju (np. Polemonium caeruleumFritillaria meleagris), Europy (np. Ostericum palustre) czy świata (np. Orchidaceae). Tą tematyką w naszym zespole zajmują się: Małgorzata StpiczyńskaMarcin Zych, Katarzyna Roguz, Justyna Ryniewicz, Anna Szaciłło, Dorota Jaczewska, Magdalena Siemaszko, Mateusz Skłodowski

Część wątków badawczych dotyczy ochrony przyrody i florystyki. Od 30 lat prowadzimy badania i monitoring populacji prawie 50 gatunków roślin w północno-wschodniej Polsce (Hanna Werblan-Jakubiec, Izabella Kirpluk), zajmujemy się także roślinami siedlisk antropogenicznych Puszczy Kampinoskiej (Izabella Kirpluk).

 

Granty badawcze

2015 – 2018: „W jaki sposób wielkość populacji i dostępność zapylaczy moduluje system rozrodu i strukturę genetyczną roślin? Przypadek wielosiłu błękitnego (Polemonium caeruleum, Polemoniaceae), limitowanego pyłkiem gatunku z Polskiej Czerwonej Księgi Roślin”, grant OPUS NCN, kierownik – M. Zych

2015 – 2017: „Ewolucja budowy warżki (labellum) i struktur wydzielniczych u wybranych azjatyckich przedstawicieli rodzaju Bulbophyllum (Orchidaceae) wykazujących zróżnicowane strategie zapylania”, grant OPUS NCN, kierownik – M. Stpiczyńska

2014 – 2017: „Ewolucja cech kwiatów w rodzaju Fritillaria L. (Liliaceae) w odpowiedzi na zmianę zapylacza”, grant NCN Preludium 2013/11/N/NZ8/00611, kierownik – K. Roguz

2011 – 2013: „Czy generalizacja systemów zapylania baldaszkowatych (Apiaceae) ma charakter adaptatywny? Badania na przykładzie dzięgla leśnego (Angelica sylvestris L.)”, grant NCN OPUS 2011/01/B/NZ8/03146, kierownik – M. Zych

2010 – 2012: „Czy rośliny baldaszkowate (Apiaceae) pełnią rolę strukturalną w mutualistycznej sieci zapyleń na niżowej łące?”, grant MNiSW nr N N304 367938, kierownik – M. Stpiczyńska

2009 – 2012: „System reprodukcyjny (breeding system) i biologia zapylania szachownicy kostkowatej Frtillaria meleagris L. (Liliaceae) – rośliny krytycznie zagrożonej we florze Polski”, grant MNiSW nr N N304 131736, kierownik – M. Zych

Pollen grains catalogue from boreal forests of Lithuania
Grant No. SIT-1/2015 from the Research Council of Lithuania

Ogród Botaniczny
Uniwersytetu Warszawskiego

Aleje Ujazdowskie 4
00-478 Warszawa

W dniach 8-21 lipca sekretariat OBUW będzie nieczynny z powodu urlopu. Ewentualne sprawy prosimy zgłaszać mailowo na adres ogrod@uw.edu.pl

Ogród
Oaza przyrody w wielkim mieście

Ogród jest czynny CODZIENNIE
w godz. 10.00 – 20.00.
Otwarta jest tylko KASA nr 2 (od strony Al. Ujazdowskich) do godz. 19.00
(maj – sierpień)

Szklarnie
Tropikalny las w centrum Warszawy

Od 8 lipca
(przez ok. 1 miesiąc)
z powodu budowy przyłącza CO
szklarnie są NIECZYNNE.
Zapraszamy do Ogrodu!
Instytucje wspierające

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Przeglądając tę stronę, zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie.