prof. dr hab. Marcin Zych

Dyrektor
tel. 22 55-30-511
e-mail: marcin.zych@uw.edu.pl


 

Zainteresowania naukowe (i nie tylko)

 • Biologia zapylania okrytozalążkowych, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków z rodziny baldaszkowatych (Apiaceae), roślin uprawnych i ginących
 • Ewolucja strategii reprodukcyjnych roślin
 • Filogeneza roślin z rodziny baldaszkowatych (Apiaceae)
 • Ochrona różnorodności biologicznej
 • Rośliny Konwencji Waszyngtońskiej (CITES)
 • Etnobotanika
 • Ogrodnictwo
 • Fotografia

 

Dydaktyka

 • Biologia zapylania roślin – wykład monograficzny
 • Botanika D – ćwiczenia
 • Botanika M – ćwiczenia
 • Botanika ogrodnicza
 • Botanika praktyczna
 • Dendrologia
 • Flora i fauna
 • Edukacja środowiskowa – zajęcia dla Podyplomowego Studium Biologii
 • Ekologia i ochrona środowiska – zajęcia dla Podyplomowego Studium Biologii
 • Organizmy w środowisku przyrodniczym – zajęcia dla Studium Nauczania Przyrody

 


 

Opieka nad pracami magisterskimi i licencjackimi

 • Siemaszko Magdalena: Skuteczność zasiedlania sztucznych miejsc lęgowych („hoteli dla pszczół”) przez dzikie błonkówki w parkach wybranych miast Polski. (lic.)
 • Ziemiański Maciej (2014): Biologia reprodukcji izolowanych populacji kokoryczy pełnej Corydalis solida (L.) Clairv. w środowisku miejskim Warszawy. (mgr)
 • Zdral Barbara (2012): Geograficzne zróżnicowanie zespołu zapylaczy dzięgla leśnego (Angelica sylvestris L., Apiaceae). (lic.)
 • Roguz Katarzyna (2012): Biologia zapylania i system reprodukcyjny wielosiłu błękitnego (Polemonium caeruleum L., Polemoniaceae), rośliny z polskiej Czerwonej księgi roślin. (mgr)
 • Michalska Beata (2012): Biologia zapylania Ostericum palustre Besser (Apiaceae), roślin z Dyrektywy Siedliskowej. (lic.)
 • Roguz Katarzyna (2010): Efektywność zapylania kwiatów szachownicy kostkowanej (Fritillaria meleagris L., Liliaceae) w warunkach Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego. (lic.)
 • Jędrzejewska-Szmek Krystyna (2010: Sieci zapyleń siedlisk ruderalnych w środowisku miejskim Warszawy: wielkość, struktura, dynamika. (mgr)
 • Niemirski Radosław (2009): Biologia zapylania dzięgla leśnego (Angelica sylvestris L., Apiaceae). (mgr)
 • Niemczyk Paweł (2007): Baldaszkowate (Apiaceae) – jednorodność systemów zapylania czy ukryte adaptacje? (lic.)
 • Niemirski Radosław (2007): Selektywność owadów względem faz płciowych w kwiatach roślin dichogamicznych i jej konsekwencje ewolucyjne. (lic.)
 • Sędzimir Elżbieta (2006): Wpływ wielkości kwiatostanów Heracleum sphondyliumsubsp. sphondylium L. (Apiaceae) na ich atrakcyjność dla owadów zapylających. (mgr)
 • Kołodziejska Iwona (2003): Biologia zapylania milinu amerykańskiego (Campsis radicans (L.) Seem.) na wybranych stanowiskach w Polsce. (mgr)

 


 

Publikacje

Česonienė L., Daubaras R., Bogačiovienė S., Maruška A.S., Stankevičius M., Valatavičius A.,  Zych M., Ercisli S., Ilhan G. (2020) Investigations of volatile organic compounds in berries of different Actinidia kolomicta (Rupr. & Maxim.) Maxim. accessions. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences 70: 291-300. doi: 10.31883/pjfns/124029 Full text

Kuppler J., Albert C. H., Ames G. M., Armbruster W. S., Boenisch G., Boucher F.C., Burrascano S., Campbell D.R., Carneiro L.T., Chacon-Madrigal E., Craine J.M., Enquist B.J., Fonseca C.R., Gómez J.M., Guisan A., Higuchi P., Karger D.N., Kattge J., Kleyer M., Kraft N.J.B., Larue-Kontić A.-A. C., Lázaro A., Lechleitner M., Loughnan D., Minden V., Niinemets Ü., Overbeck G.E., Parachnowitsch A.L., Perfectti F., Pillar V.D., Schellenberger Costa D., Sletvold N., Stang M., Alves dos Santos I., Streit H., Wright J., Zych M., Junker R.R. (2020) Global gradients in intraspecific variation in vegetative and floral traits are partially associated with climate and species richness. Global Ecology and Biogeography 29: 992-1007. doi: 10.1111/geb.13077 Full text

Roguz K., Bajguz A., Chmur M., Gołębiewska A., Roguz A., Zych M. (2019) Diversity of nectar amino acids in the genus Fritillaria (Liliaceae): evolutionary and ecological implications. Scientific Reports 9:15209. doi: https://doi.org/10.1038/s41598-019-51170-4 Full text

Ryniewicz J., Decewicz P., Dziewit Ł., Zych M. (2019) Is bacterial microbiome from the Polemonium caeruleum L. (Polemoniaceae) nectar geographically variable? Acta Societatis Botanicorum Poloniae 88(2):3626. doi: https://doi.org/10.5586/asbp.3626 Full text

Česonienė L., Daubaras R., Bimbiraitė-Survilienė K., Kaškonienė V., Tiso N., Kaškonas P., Maruška A.S., Zych M. (2018) Initial impact of clear-cut logging on dynamic of understory vascular plants and pollinators in Scots pine-dominated forests in Lithuania. Turkish Journal of Agriculture and Forestry doi:10.3906/tar-1804-71 Full text

Roguz K., Bajguz A., Chmur M., Gołębiewska A., Hill L., Stpiczyńska M., Kalinowski P., Zych M. (2018) Functional diversity of nectary structure and nectar composition in the genus Fritillaria (Liliaceae). Frontiers in Plant Sciences. Full text

Zych M., Junker RR., Nepi M., Stpiczyńska M., Stolarska B., Roguz K. (2018) Spatiotemporal variation in the pollination systems of a supergeneralist umbellifer: Is Angelica sylvestris locally adapted to its most effective pollinators? Annals of Botany. Full text

Stpiczyńska M., Davies K.L., Zych M., Płachno B. (2018) Labellar secretory structures and pollinator food-rewards in representatives of Old World Bulbophyllum Thouars. Flora 240: 98-115. Full text

Stpiczyńska M., Zych M. (2017) Plant–animal interactions are a key to understand biodiversity. Acta Agrobotanica 70:1711. Full text

Ostrowiecka B., Brzosko E., Jermakowicz E., Wróblewska A., Mirski P., Roguz K., Ryniewicz J., Zych M., Tałałaj I. (2017) Breeding system variability, pollination biology and reproductive success of the rare Polemonium caeruleum L. in NE Poland. Acta Agrobotanica 70: 1709. Full text

Daubaras R., Česonienė L., Zych M., Tamutis V., Stakėnas V. (2017) Effect of forest clear cuts on plant-pollinator interactions: the case of three ericaceaous subshrubs in Lithuanian pine forests. Acta Agrobotanica 70:1707. Full text

Ziemiański M., Zych M. (2016) Pollination biology of the urban populations of an ancient forest, spring ephemeral plant. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 85(2): 3489. Full text

Goldstein J., Zych M. (2016) What if we lose a hub? Experimental testing of pollination network resilience to removal of keystone floral resources. Arthropod-Plant Interaction 10: 263-271. Full text

Česonienė L., Daubaras R., Jasutienė I., Miliauskienė I., Zych M. (2015) Investigations of anthocyanins, organic acids, and sugars show great variability in nutritional and medicinal value of European cranberry (Vaccinium oxycoccos) fruit. Journal of Applied Botany and Food Quality 88: 295-299. Full text

Stpiczyńska M., M. Nepi and M. Zych (2014) Nectaries and male-biased nectar production in protandrous flowers of a perennial umbellifer Angelica sylvestris L. (Apiaceae). Plant Syst. Evol. DOI 10.1007/s00606-014-1152-3.

Zych M., Michalska B. & Krasicka-Korczyńska E. (2014) Myophily in a critically endangered umbelliferous plant Ostericum palustre Besser (Apiaceae). Plant Systematics & Evolution 300: 187-196. więcej…

Zych M., Stpiczyńska M. & Roguz K. (2014) Pollination biology and breeding system of the European Fritillaria meleagris L. (Liliaceae). W: Ramawat K.G., Mérillon J-M., Shivanna K.R. (eds), Reproductive Biology of Plants. CRC Press, pp. 147-163.

Česoniene L, Daubaras R., Paulauskas A., Žukauskiene J., Zych M. (2013) Morphological and genetic diversity of European cranberry (Vaccinium oxycoccos L., Ericaceae) clones in Lithuanian reserves. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 82: 211-217. więcej…

Jędrzejewska-Szmek K. & Zych M. (2013) Flower-visitor and pollen transport networks in a large city: structure and properties. Arthropod-Plant Interactions 7: 503-516. więcej…

Zych M., Stpiczyńska M. and Roguz K. (2013) Reproductive biology of the Red-list Polemonium caeruleum L. (Polemoniaceae). Botanical Journal of the Linnean Society 173 (1): 92-107. więcej…

Zych M., Goldstein J., Roguz K. & Stpiczyńska M. (2013) The most effective pollinator revisited: pollen dynamics in a spring flowering plant. Plant-Arthropod Interactions. pdf.

Stpiczyńska M., Kamińska M., Zych M. (2012) Nectary structure in the dichogamous flowers of Polemonium caeruleum L. Acta Biologica Cracoviensia series Botanica 54(2): 61-68 pdf.

Jędrzejewska-Szmek K. & Zych M. (2012) W sieci (mutualistycznej) zaplątani. Kosmos 61(3): 517-527. pdf.

Stpiczyńska M., M. Nepi and M. Zych (2012) Secretion and composition of nectar and the structure of perigonal nectaries in Fritillaria meleagris L. (Liliaceae). Plant Systematics & Evolution 298:997–1013. pdf.

Zych M. & Stpiczyńska M. 2012. Neither protogynous nor obligatory out-crossed: pollination biology and breeding system of the European red-list Fritillaria meleagris L. (Liliaceae). Plant Biology 14: 285-294. doi:10.1111/j.1438-8677.2011.00510.x

Niemirski R. & Zych M. 2011. Fly-pollination of dichogamous Angelica sylvestris (Apiaceae): how (functionally) specialized can a (morphologically) generalized plant be? Plant Systematics & Evolution 294: 147-158. pdf.

Zych M., Stpiczyńska M. & Jakubiec A. 2010. It takes a flower and a bee to make a meadow: mutualistic plant-pollinator interactions are crucial for plant biodiversity conservation. Proceedings of the 4th Global Botanic Gardens Congress, June 2010. pdf.

Zych M., Jakubiec A. 2008. Pollination of the Polish red list plants: a preliminary statistical survey. Acta Agrobot. 61: 85-90. pdf.

Zych M. 2007. Krajowy plan ochrony: sasanka otwarta Pulsatilla patens (L.) Mill. Ministerstwo Środowiska, Warszawa, ss. 1-33. pdf.

Zych M., Niemczyk P., Niemirski R. 2007. Umbellifers as potential keystone species in restoration projects. Acta Agrobot. 60: 45-49. pdf.

Zych M. 2007. On flower visitors and true pollinators: The case of protandrous Heracleum sphondylium L. (Apiaceae). Plant Syst. Evol. 263: 159-179. pdf.

Kołodziejska-Degórska I. & Zych M. 2006. Bees substitute birds in pollination of ornitogamous climber Campsis radicans (L.) Seem. in Poland. Acta Soc. Bot. Pol. 75: 79-85. pdf.

Zych M. 2006. Diurnal activity of the key pollinators of Heracleum sphondylium L. (Apiaceae). Acta Agrobot. 59: 279-288.

Zych M. & Jakubiec A. 2006. How much is a bee worth? Economic aspects of pollination of selected crops in Poland. Acta Agrobot. 59: 289-299. pdf.

Zych M. & Werblan-Jakubiec H. 2005. Nowe stanowisko Betula humilis (Betulaceae) na północno-wschodnim Mazowszu. Fragm. Flor. Geobot. Pol. 12: 171-173.

Dolatowski J., Nowosielski J., Podyma W., Szymańska M., Zych M. 2004. Molecular studies on the variability of Polish semi-wild pears (Pyrus) using AFLP method. Journal of Fruit & Ornamental Plant Research 12: 331-337. pdf.

Zych M. 2004. Biologia zapylania baldaszkowatych (Apiaceae) – stare mity i nowe perspektywy. Wiadomości Botaniczne 48: 7-15. pdf.

Zych M. 2004. Czy duże kwiatostanu są atrakcyjniejsze? Co wpływa na częstość wizyt owadów na kwiatach Heracleum sphondylium (Apiaceae)? Rocznik Augustowsko-Suwalski 4: 85-89. pdf.

Zych M. & Werblan-Jakubiec H. 2004. Nowe, liczne stanowisko Polemonium caeruleum (Polemoniaceae) na Mazowszu. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 11(2): 400-402.

Zych M. 2004. Ewolucja systemów zapylania na przykładzie europejskich przedstawicieli rodzaju Heracleum L. (Apiaceae). Rocznik Augustowsko-Suwalski 4: 91-98. pdf.

Dolatowski J. & Zych M. 2003. Traditional plant use: willow pollarding in Poland. Scripta Botanica Belgica 27: 19.

Zych M. 2003. Phylogeny of the European Heracleum L. species as inferred from ITS rDNA sequences. Scripta Botanica Belgica 27: 64.

Zych M. 2002. Pollination biology of Heracleum sphondylium L. (Apiaceae). The advantages of being white and compact. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 71(2): 163-170. pdf.
 

Doniesienia i plakaty zjazdowe:

Goldstein J., Zych M. 2012. What if we lose a hub? Experimental study of a pollination network. 26th Annual Meeting of the Scandinavian Association of Pollination Ecologists, 25-28 October, Skjarhalden Sjobuer, Norwegia.

Zdral B., Zych M. 2012. Geographic pattern of specialization/generalization in the pollination system of a protandrous umbellifer. 26th Annual Meeting of the Scandinavian Association of Pollination Ecologists, 25-28 October, Skjarhalden Sjobuer, Norwegia.

Zych M., Stpiczyńska M., Roguz K., 2012. Reproductive biology of the red listed species Polemonium caeruleum L. (Polemoniaceae). 26th Annual Meeting of the Scandinavian Association of Pollination Ecologists, 25-28 October, Skjarhalden Sjobuer, Norwegia.

Roguz K., Goldstein J., Stpiczyńska M. & Zych M. 2012. Rozmiar nie ma znaczenia? Efektywność owadów odwiedzających kwiaty Fritillaria meleagris L. (Liliaceae). II Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych, Toruń, 9-11 marca.

Zych M., Stpiczyńska M., Roguz K., Jędrzejewska-Szmek K. & Goldstein J. 2011. The bigger the better? Pollinators’ efficiency in a red-listed Fritillary (Fritillaria meleagris L., Liliaceae). 25th Annual Meeting of the Scandinavian Association of Pollination Ecologists, Billund, Danmark.

Zych M., Stpiczyńska M., Jędrzejewska-Szmek K. & Goldstein J. (2011) Tysiąc drzew to jeszcze nie las: mutualistyczne związki roślin i zwierząt są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przyrody. XL Zjazd Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce, 11-14 października, Iłża-Marcule-Starachowice, Polska.

Stpiczyńska M., Zych M., Nepi M. 2011. The nectaries and nectar secretion in the flowers of Fritillaria meleagris L. (Liliaceae) – an endangered plant in Poland. XVIII International Botanical Congress, Melbourne, Australia.

Zych M. 2011. Pollination in the Carrot family (Apiaceae): how specialized can a (morphologically) generalized plant be? X International Pollinators Symposium, Cholula, Mexico.

Zych M., Stpiczyńska M., Roguz K., Jędrzejewska-Szmek K. & Goldstein J. 2011. Does size matter? Pollinators’ efficiency in critically endangered Fritillary (Fritillaria meleagris L., Liliaceae).

Goldstein J., Stpiczyńska M. & Zych M. 2011. Teoria grafów jako przydatne narzędzie do obrazowania i badania struktury sieci mutualistycznych. Charakterystyka sieci zapyleń. SymBioZa – Sympozjum Biologii Zapylania i zagadnień pokrewnych, 9-10 kwietnia, Kazimierz Dolny, Polska.

Jędrzejewska-Szmek K. & Zych M. 2011. Sieci zapyleń w wielkim mieście: słabo zagnieżdżone lecz istotnie modularne. SymBioZa – Sympozjum Biologii Zapylania i zagadnień pokrewnych, 9-10 kwietnia, Kazimierz Dolny, Polska.

Roguz K., Goldstein J., Stpiczyńska M. & Zych M. 2011. Rozmiar nie ma znaczenia? Efektywność owadów odwiedzających kwiaty Fritillaria meleagris L. (Liliaceae). SymBioZa – Sympozjum Biologii Zapylania i zagadnień pokrewnych, 9-10 kwietnia, Kazimierz Dolny, Polska.

Stpiczyńska M. & Zych M. 2011. Ani przedsłupna, ani obligatoryjnie obcopylna: biologia zapylania i system reprodukcyjny krytycznie zagrożonej szachownicy kostkowatej (Fritillaria meleagris L., Liliaceae). SymBioZa – Sympozjum Biologii Zapylania i zagadnień pokrewnych, 9-10 kwietnia, Kazimierz Dolny, Polska.

Zych M. 2011. Baldaszkowate (Apiaceae): czy rośliny o „generalistycznych” kwiatach mogą charakteryzować się wyspecjalizowanymi systemami zapylania? SymBioZa – Sympozjum Biologii Zapylania i zagadnień pokrewnych, 9-10 kwietnia, Kazimierz Dolny, Polska.

Jędrzejewska-Szmek K. & Zych M. 2010. Urban pollination networks in Warsaw are small, modular but not nested. 24th SCAPE Meeting, Tovetorp, Sweden.

Jędrzejewska-Szmek K. & Zych M. 2010. Sieci zapyleń w zbiorowiskach ruderalnych Warszawy mają budowę modularną lecz nie są zagnieżdżone. XLVII Naukowa Konferencja Pszczelarska, Puławy.

Jędrzejewska-Szmek K. & Zych M. 2010. Sieci zapyleń w zbiorowiskach ruderalnych Warszawy mają budowę modularną lecz nie są zagnieżdżone. XLVII Naukowa Konferencja Pszczelarska, Puławy.

Goldstein J., Stpiczyńska M. & Zych M. 2010. Pollination network in a lowland meadow. EURBEE 2010: 4th EUROPEAN CONFERENCE OF APIDOLOGY, September 7-9, Ankara, TURKEY.

Goldstein J., Stpiczyńska M. & Zych M. 2010. Mutualistyczna sieć zapyleń na niżowej łące – badania wstępne. XLVII Naukowa Konferencja Pszczelarska, Puławy.

Zych M. 2010. Fly-pollination of umbelliferous plants: how specialized is the system?. 7th International Congress of Dipterology, San José, Costa Rica. (invited talk)

Zych M. & Stpiczyńska M. 2010. Bumblebees are key pollinators of critically endangered Fritillary (Fritillaria meleagris L., Liliaceae). EURBEE 2010: 4th EUROPEAN CONFERENCE OF APIDOLOGY, September 7-9, Ankara, TURKEY.

Zych M., Stpiczyńska M. & Jakubiec A. 2010. It takes a flower and a bee to make a meadow: mutualistic plant-pollinator interactions are crucial for plant biodiversity conservation. 4th Global Botanic Gardens Congress, Dublin, Irlandia.

Zych M & Stpiczyńska M. 2010. Trzmiele są głównymi zapylaczami dziko występującej szachownicy kostkowatej (Fritillaria meleagris L., Liliaceae). XLVII Naukowa Konferencja Pszczelarska, Puławy.

Zych M., Stpiczyńska M., Roguz K., Jędrzejewska-Szmek K. & Goldstein J. 2010. Pollination biology and breeding system of fritillary (Fritillaria meleagris L., Liliaceae) – a critically endangered plant. 24th SCAPE Meeting, Tovetorp, Sweden.

Zych M. & Niemirski R. 2009. Apiaceae pollination: how specialized can a generalist plant be? 23rd Annual Meeting of Scandinavian Association of Pollination Ecologists. 23-25 October, Seili, Finland.

Zych M. & Jakubiec A. 2008. Pollination of the Polish Red List plants: a preliminary statistical survey. EURBEE3, Belfast, wrzesień 2008.

Zych M. 2007. Kwiatowi goście i zapylacze: synonimy czy coś więcej? VI Ogólnopolska konferencja naukowa „Biologia kwitnienia roślin i alergie pyłkowe” Lublin, XI 2007.

Zych M. & Jakubiec A. 2007. Biologia zapylania gatunków z Polskiej czerwonej listy roślin – przegląd statystyczny. VI Ogólnopolska konferencja naukowa „Biologia kwitnienia roślin i alergie pyłkowe” Lublin, XI 2007

Zych M., Niemczyk P. & Niemirski R. 2007. Umbellifers as potential keystone species in restoration projects. 3rd Global Botanic Gardens Congress, Wuhan, Chiny, kwiecień 2007 / VI Ogólnopolska konferencja naukowa „Biologia kwitnienia roślin i alergie pyłkowe” Lublin, XI 2007.

Zych M. 2005. Phylogeny and evolution of flower characters in European Heracleum L. (Apiaceae: Apioideae). XVII International Botanical Congress & Apiales V, Wiedeń lipiec 2005

Zych M. 2005.Dzienna aktywność kluczowych zapylaczy Heracleum sphondylium L. (Apiaceae).„Biologia kwitnienia roślin i alergie pyłkowe” Lublin, listopad 2005.

Zych M. & Jakubiec A. 2005. How much is a bee worth? Economic aspects of pollination of selected crops in Poland. „Biologia kwitnienia roślin i alergie pyłkowe” Lublin, listopad 2005.

Zych M. 2004. Evolution of pollination systems in European Heracleum species. “Pollination biology – news and perspectives”. La Fouly, Szwajcaria, wrzesień 2004.

Zych M. & Werblan-Jakubiec H. 2004. Environmental Education at Warsaw University Botanic Garden Education Programme – a new look at the old garden. Living in Harmony: Botanic Gardens & Society. Tver, Rosja, wrzesień 2004. (Proceedings str. 32).

Zych M. 2004. Ewolucja systemów zapylania na przykładzie europejskich przedstawicieli Heracleum L. „XV lat Wigierskiego PN” Suwałki, 15.10.2004.

Dolatowski J. & Zych M. 2003. Traditional plant use: willow pollarding in Poland. EuroGard III, Bruksela, lipiec 2003.

Zych. M. 2003. Muchy w barszczu czyli strategie reprodukcyjne europejskich przedstawicieli Heracleum L. XVI Warsztaty Ekologii Ewolucyjnej. Warszawa 23.03.2003.

Zych M. 2003. Phylogeny of the European Heracleum L. species as inferred from ITS rDNA sequences. EuroGard III, Bruksela, lipiec 2003.

Zych M. 2003. Ewolucja systemów zapylania na przykładzie europejskich przedstawicieli Heracleum L. „Biologia kwitnienia roślin i alergie pyłkowe” Lublin 13-14.11.

Kołodziejska I. & Zych M. 2003. Biologia zapylania amerykańskiego pnącza Campsis radicans w Polsce. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Biologia kwitnienia roślin i alergie pyłkowe” Lublin 13-14.11. (poster wyróżniony)

Zych M. 2003. Polowanie na samice, czyli o dynamice kwitnienia Heracleum sphondylium L. „Biologia kwitnienia roślin i alergie pyłkowe” Lublin 13-14.11.

Zych M. 2003. Preferencje owadów w stosunku do kwiatów Heracleum sphondylium L. w różnych fazach płciowych. „Biologia kwitnienia roślin i alergie pyłkowe” Lublin 13-14.11.

Zych M. 2003. Czy duże kwiatostany są atrakcyjniejsze? Co wpływa na częstość wizyt na kwiatach Heracleum sphondylium? „Biologia kwitnienia roślin i alergie pyłkowe” Lublin 13-14.11.2003.

Werblan-Jakubiec H., Brzezińska K. & Zych M. 2002. Population dynamics of Saxifraga hirculus, a Polish Red List species, in NE Poland. “Science for Plant Conservation – An International Conference for Botanic Gardens”, Dublin, Irlandia lipiec 2002.

Zych M. 2001. Biologia zapylania barszczu zwyczajnego Heracleum sphondylium L. (Apiaceae), czyli o wyższości białych kwiatów i zwartych kwiatostanów. „Biologia kwitnienia, nektarowania i zapylania roślin”, Lublin XI 2001.

Spalik K., Żochowska A., Zych M. & Downie S.R. 1999. The definition of genera and infrageneric taxa in Apiaceae: some examples from subtribe Scandicinae. XVI International Botanical Congress, Saint Louis, USA, 1-7.08.1999.
 

Ogrody botaniczne: działalność, założenia, edukacja

Zych M., Werblan-Jakubiec H. 2011. CITES Timber issues in Poland. 8th Regional European CITES Plants Meeting, Tbilisi, Gruzja, wrzesień 2008.

Kołodziejska-Degórska I., Melon E., Stpiczyńska M., Werblan-Jakubiec H., Zych M. 2009. For whom the flowers bloom? Learning on flowers and their pollinators. III World Botanic Gardens Education Congress, Durban, South Africa.

Werblan-Jakubiec H. & Zych M. 2009. An old Garden in a new style: 200 anniversary of University of Warsaw Botanic Garden. Vilnius, Meeting of Baltic Region Botanic Gardens.

Zych M. 2008. Timber ID lab in Poland, a new project to support identification of tropical timber in Polish Custom Offices. European Regional CITES Plants Meeting, Lampedusa, Włochy, październik 2008.

Zych M. & Werblan-Jakubiec H. 2008. Botanic gardens & CITES: It pays to get aCUSTOM(S)ed… 2nd World Botanic Garden Scientific Congress, Delft, Holandia.

Werblan-Jakubiec H. & Zych M. 2007. Rola ogrodów botanicznych w badaniach nad bioróżnorodnością. Wszechświat 108 (7/9): 103-106. pdf.

Werblan-Jakubiec H., Kukier-Wyrwicka M., Zych M. 2006. Botanika bliżej ludzi. XXXV Zjazd Ogrodów Botanicznych 'Ogrody Botaniczne w UE – nowe zadania i wyzwania”, Przelewice 2006.

Kukier-Wyrwicka M. & Zych M. 2005. Palms on the move. ‘The investigation of topical plants in greenhouses of botanical gardens and their application in winter gardens.’ Kowno, Litwa, 15-16 września 2005.

Kukier-Wyrwicka M., Werblan-Jakubiec H., Zych M. 2004. Rośliny CITES. Przewodnik z płytą CD. Ogród Botaniczny UW, ss. 134.

Zych M. (red.) 2004. 5th European Regional CITES Plants Meeting. Abstract Book. Ogród Botaniczny UW, Warszawa. ss. 56.

Zych M. (red.) 2004. Proceedings of 5th European Regional CITES Plants Meeting, CD. Ogród Botaniczny UW, Warszawa.

Zych M. 2004. New CITES education program in Warsaw University Botanic Garden. Doniesienie na 5th European Regional CITES Plants Meeting, Warszawa-Dębe, 13-16.04.2004.

Dolatowski J., H. Werblan-Jakubiec, D. Wyrwicki, M. Zych. 2003. Stare odmiany drzew i krzewów ozdobnych w kolekcjach Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego. „Zasoby genowe roślin w ochronie różnorodności biologicznej”, Skierniewice, X. 2003.

Dolatowski J. Wyrwicki D. & Zych M. 2003. In rescue for old woody cultivars. EstCentGard, Tartu, Estonia, lipiec 2003.

Figat E. & Zych M. 2003. Carpet-bed plants in Warsaw University Botanic Garden. EstCentGard, Tartu, Estonia, lipiec 2003.

Kukier-Wyrwicka M., Werblan-Jakubiec H., Zych M. 2003. Konwencja Waszyngtońska. Rośliny. Pakiet edukacyjny z płytą CD. Ogród Botaniczny UW, ss. 96.

Kukier-Wyrwicka M., Werblan-Jakubiec H. & Zych M. 2003. Environmental Education at Warsaw University Botanic Garden – plants are more than just flowers. Scripta Botanica Belgica 27: 80.

Kukier-Wyrwicka M., Werblan-Jakubiec H. & Zych M. 2003. Environmental Education at Warsaw University Botanic Garden – plants are more than just flowers. BEDUCO II, Bruksela oraz EstCentGard, Tartu, Estonia, lipiec 2003.

Werblan-Jakubiec H. & Zych M. 2003. Funding and management of Warsaw University Botanic Garden. EstCentGard, Tartu, Estonia, lipiec 2003.

Zych M. 2003. Plants are more than just flowers. Roots (BGCI Education Review) 27: 24-25.

Nalborczyk-Wierzbicka A. & Zych M. Warsaw University Botanic Garden: How to play ecologically. 12th International Conference of the IABG, Cordoba, Hiszpania VI 2001.

Zych M. & Nalborczyk-Wierzbicka A. 2000. New Educational Projects in Warsaw University Botanic Garden: is it worth working with kids? I Euopean Botanic Gardens Education Congress, Birmingham, Wielka Brytania X 2000.

Zych M. & Werblan-Jakubiec H. 2000. Warsaw University Botanic Garden as a refuge for old cultivars of trees and shrubs. EuroGard II. Las Palmas, Hiszpania IV 2000.

Werblan-Jakubiec H. & Zych. M. 1999. Forms of Environmental Education in Warsaw University Botanic Garden. IV International Botanic Gardens Education Congress Tiruvananthapuram, Indie 1999.

Recenzje i sprawozdania konferencyjne:

Zych M. 2009. Beerling David, 2007. The Emerald Planet: How Plants Changed Earth’s History. Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego LVII: 135-136.

Zych M. 2007. Juniper Barrie E. & Mabberley David. J., 2006. The story of the apple. Rocznik Dendrologiczny LV: 209-210.

Werblan-Jakubiec H. & Zych M. 2004. Drugi Europejski Kongres Edukacyjny Ogrodów Botanicznych (BEDUCO II) oraz Trzeci Europejski Kongres Ogrodów Botanicznych (EuroGard III)(Domain Bouchout, Belgia, 20-26 VII 2003 r.). Wiad. Ekol. 50: 48-53

Zych M. 2001. ’The Rose’s Kiss’. Wiadomości Botaniczne 45 (3/4): 130-131.

Zych M. 2000. ‘The Natural History of Pollination’ Wiad. Bot. 44(1/2): 88-89.
 

Publikacje popularnonaukowe:

Zych M. 2008. Tradycyjne ogródki przydomowe jako forma ochrony dzikich zapylaczy. „Polskie Ogrody Ekologiczne” Materiały konferencyjne, ZG LOP, Warszawa, s. 29-31.

Zych M. 2008. Ile warta jest pszczoła? Wiedza i Życie luty 2008: 56-59. link

Zych M. 2004. Podstępy dwulistnika. Świat Nauki, kwiecień 2004: 16-17.

Zych M. 2004. Poszukiwacze zaginionych roślin. Newsweek Polska nr 16/2004: 86-87.

Zych M. 2004. Orchidee kontra przemytnicy. Newsweek Polska nr 20/2004: 74.

Zych M. 2003. Historia kwiatów – magnolie. Newsweek Nauka 2/2003: 48-51.

Zych M. 2003. Kwiatowe femmes fatales. Newsweek Polska. 7/2003: 42-43.

Dolatowski J., M. Kukier-Wyrwicka, H. Werblan-Jakubiec, M. Zych 2002. Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego. Przewodnik. MUZA S.A., Warszawa.

Zych M. 2002. Niknące kolory pól. National Gegraphic Polska 5(32).

Zych M. 2002. Roślinność. w: Przewodnik po Polsce (red.). Reader’s Digest, Warszawa, ss. 36-45.

Zych M. 2002. Z Chin na Suwalszczyznę? National Geographic Polska 4(31)

Zych M. 2001. Kwiaty i zwierzęta, czyli historia pewnego układu. Biologia w Szkole 3 (274): 137-143.

Zych M. 2000. Giganty i karły: roślinna księga Guinnessa. Wiem 20(42)

Zych M. 2000. Chwasty – niknące kolory pól. Wiem 16(38)

Zych M. 2000. Czekając na deszcz Wiem 9(31)

Zych M. 2000. Dmuchawce, latawce, wiatr Wiem 12(34)

Zych M. 2000. Dusiciele i akrobaci Wiem 3 (25)

Zych M. 2000. Glony, pierwotna abstrakcja. Wiem 17(39)

Zych M. 2000. Gruszki na wierzbie Wiem 8(30)

Zych M. 2000. Kokos dar bogów Wiem 1/2 (23/24)

Zych M. 2000. Nie było nas, był las… Wiem 5(27)

Zych M. 2000. Rośliny biblijne. Wiem 21(43)

Zych M. 2000. Sałatka dla dinozaura Wiem 14(36)

Zych M. 2000. Wodne ogrody Wiem 6(28)

Zych M. 2000. Zielniki – zasuszone skarby. Wiem 18(40)

Zych M. 1999. Grzyby: piękne i drapieżne. Wiem 8/ 9/ 10

Zych M. 1999. Intymne życie kwiatów” Wiem 17

Zych M. 1999. Naciągacze i oszuści Wiem 18

Zych M. 1999. Nie wchodź w barszcz. Wiem 5

Zych M. 1999. Rośliny akrobatki. Focus 7 (46) 54-58.

Zych M. 1999. Szczypta smaku Wiem 15

Zych M. 1999. Święte drzewa. Wiem 11

Zych M. 1999. W paszczy kwiatu. Wiem 13

Zych M. 1999. Widma i upiory. Wiem 7

Zych M. 1999. Zielenina: sztuka przetrwania. Wiem 14

Zych M. 1998. Oszustwo ukryte w płatkach. Focus Natura, Jesień.

Zych M. 1998/99. Sokotra , wyspa z prehistorii. Focus Natura, Zima.

Ogród Botaniczny
Uniwersytetu Warszawskiego

Aleje Ujazdowskie 4
00-478 Warszawa

Ogród
Oaza przyrody w wielkim mieście

W sezonie zimowym
Ogród jest czynny
tylko w godzinach dostępności
wystawy Magiczny Botaniczny

Szklarnie
Tropikalny las w centrum Warszawy

W sezonie zimowym szklarnie są czynne
w weekendy i dni świąteczne
w godz 10:00 – 15:00
KASA jest czynna do godz. 14:00

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Przeglądając tę stronę, zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie.