Zielnik

Jedną z ważnych kolekcji naukowych jest Zielnik (Herbarium) Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego (WABG). Powstał on w 2002 roku i gromadzi zbiory zielnikowe dokumentujące zarówno kolekcje ogrodowe, jak i badania oraz wyprawy naukowe prowadzone z udziałem pracowników naszej instytucji. W chwili obecnej Zielnik liczy ponad 6000 kart, głównie drzew i krzewów rodzimych oraz obcych, gatunków flory Polski oraz pokaźną kolekcję arkuszy zielnikowych roślin z południowo-zachodniej Azji, Bałkanów i basenu Morza Śródziemnego. W dużej części ich opisy są zdigitalizowane i dostępne w naszym Index Plantarum. Zielnik udostępnia na miejscu i wypożycza arkusze zielnikowe do badań naukowych za pośrednictwem publicznych herbariów włączonych do Index Herbariorum lub innych uznanych instytucji naukowych.

Kontakt:
dr hab. Marcin Zych, kurator zielnika, tel. +48 22 55-30-529
e-mail: wabg@biol.uw.edu.pl