Nauka i studia

Ogród Botaniczny jest jednostką naukowo-dydaktyczną wchodzącą w skład Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Nasze zainteresowania naukowe dotyczą głównie biologii i ekologii kwitnienia, nektarowania i zapylania roślin, mutualistycznych relacji roślina–zwierzę oraz ewolucji systemów reprodukcyjnych roślin. Wykorzystujemy zarówno klasyczne metody badań terenowych, jak i nowoczesne metody laboratoryjne, takie jak filogenetyka molekularna, mikroskopia elektronowa, techniki chromatograficzne. W większości projektów udział biorą studenci przygotowujący u nas prace dyplomowe – często są później także współautorami wydawanych przez nas publikacji naukowych.

Prowadzimy też zajęcia akademickie dla studentów wydziałowych kierunków biologia, biotechnologia, ochrona środowiska oraz dla innych wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego. Na wszystkie prowadzone przez nas zajęcia akademickie wymagana jest rejestracja przez system USOSweb.