Praktyki

Studenci różnych uczelni oraz uczniowie szkół średnich mają możliwość odbywania praktyk w Ogrodzie Botanicznym UW. Proponujemy:

1. Praktyki dla uczniów szkół średnich

Praktyki polegają przede wszystkim na wykonywaniu prac pielęgnacyjnych w kolekcjach roślin Ogrodu Botanicznego UW. Umożliwiają  zapoznanie się z różnorodnością gatunków i odmian oraz ich wymaganiami uprawowymi, a także poznanie założenia ogrodowego o 200-letniej historii, zasad jego utrzymania i doboru roślin do kompozycji ogrodowych.

Praktyki prowadzone w Ogrodzie skierowane są przede wszystkim do uczniów szkół  branżowych i technicznych o profilu ,,ogrodnictwo” i ,,architektura krajobrazu”.

Kontakt: praktyki_obuw@uw.edu.pl

2. Praktyki studenckie

Praktyki studenckie o charakterze edukacyjnym, naukowym, ogrodniczym lub mieszanym.

Zadania o charakterze edukacyjnym związane są z projektami prowadzonymi przez Pracownię Edukacji, takimi jak imprezy, warsztaty czy publikacje związane z szeroko rozumianą edukacją przyrodniczą. Podczas praktyk studenci przygotowują materiały edukacyjne, pomagają przy opracowywaniu i organizacji projektów. Skierowane są do studentów różnych wydziałów zainteresowanych edukacją przyrodniczą.

Zadania o charakterze naukowym polegają na udziale w prowadzonych przez nas projektach badawczych, związanych z biologią zapylania i strategiami reprodukcyjnymi roślin oraz biologią i ekologią grzybów. Skierowane są do studentów różnych wydziałów zainteresowanych pracą badawczą.

Zadania o charakterze ogrodniczym polegają przede wszystkim na wykonywaniu ogrodowych prac pielęgnacyjnych. W przypadku naszego Ogrodu dają możliwość zapoznania się z różnorodnością gatunków i odmian oraz poznania założenia o 200-letniej historii i zasad jego utrzymania. Skierowane są do studentów różnych wydziałów zainteresowanych ogrodnictwem oraz architekturą krajobrazu.

Kontakt: praktyki_obuw@uw.edu.pl