Praktyki

Studenci różnych uczelni oraz uczniowie szkół ogrodniczych mają prawo odbycia praktyk w Ogrodzie Botanicznym UW. Proponujemy:


1. Praktyki ogrodnicze

dają możliwość zapoznania się z różnorodnością gatunków i odmian oraz poznania dwustuletniego założenia ogrodowego. Polegają na wykonywaniu typowych ogrodowych prac pielęgnacyjnych. Skierowane są głównie do studentów ogrodnictwa i architektury krajobrazu oraz uczniów techników ogrodniczych.


2. Praktyki edukacyjne

związane są z projektami prowadzonymi przez Pracownię Edukacji, takimi jak imprezy, warsztaty czy publikacje związane z szeroko rozumianą edukacją przyrodniczą. Podczas praktyk studenci przygotowują materiały edukacyjne, pomagają przy opracowywaniu i organizacji projektów. Skierowane są do studentów różnych wydziałów zainteresowanych edukacją przyrodniczą.

Kontakt:
inż. Marianna DARŻYNKIEWICZ-WOJCIESKA, tel: 022 55-30-517
e-mail: mariannawojcieska@biol.uw.edu.pl


3. Praktyki badawcze

polegają na udziale w prowadzonych przez nas projektach badawczych, związanych z biologią zapylania i strategiami reprodukcyjnymi roślin. Skierowane są do studentów różnych wydziałów zainteresowanych pracą badawczą.

Kontakt:
dr hab. Marcin ZYCH, tel: 022 55-30-529
e-mail: mzych@biol.uw.edu.pl