Współczesne dylematy ochrony przyrody – konwersatorium (semestr zimowy)

dr Hanna Werblan – Jakubiec (Ogród Botaniczny UW)
Prof. dr hab. Joanna Pijanowska (Zakład Hydrobiologii)

Przedmiot fakultatywny – konwersatorium 30h
Kod przedmiotu: 4018-KON263-CLASS

 


 

Program

Kurs przeznaczony jest dla studentów kierunków humanistycznych (Artes Liberales, MISH), a także wszystkich kierunków uniwersyteckich, którzy pragną zapoznać się z zagadnieniami ochrony przyrody i środowiska, które mogą wzbudzać kontrowersje. Przedmiot ten obejmuje kilkanaście tematów, które stanowią współczesne dylematy ochrony przyrody np. wymieranie gatunków w związku z rozwojem cywilizacji, nadmierna eksploatacja zasobów środowiska, ochrona gatunków zwierząt powodujących szkody gospodarcze oraz metody zapobiegania im, gatunki inwazyjne, wpływ zagospodarowania rzek na ochronę przyrody, problemy społeczności lokalnych na trenach objętych różnymi formami ochrony przyrody.

 

Program zajęć

 • 5.10 Sprawy organizacyjne, sposób prowadzenia zajęć, zasady zaliczenia, przydział tematów do opracowania przez studentów. Każde konwersatorium rozpoczyna się od wstępnego wykładu trwającego około 45 min, który wygłaszają eksperci. Wszyscy studenci przygotowują się wcześniej do dyskusji, ogólną zasadą przebiegu zajęć będzie dyskusja prowadzona w dwóch grupach, członkowie grup będą reprezentowali przeciwstawne poglądy na zagadnienie, które jest przedmiotem zajęć. Każde zajęcia będą moderowane przez wyznaczonego wcześniej studenta, którego zadaniem będzie prowadzenie dyskusji panelowej i posumowanie jej wyników. Na ostateczną ocenę zaliczającą zajęcia składa się: aktywność na zajęciach i sposób prowadzenia dyskusji, w tym sposób zreferowania wystąpień konferencyjnych ( to waży 55% ) oraz ocena uzyskana z eseju ( 45%).
 • 12.10 (11-13 X) Udział w konferencji pt. „The experience of animality in culture, science and daily life”. Więcej szczegółów: program konferencji, miejsce obrad, itp. znajdą Państwo na stronie http://www.animality.ibi.uw.edu.pl
 • 19.10 Przyczyny wymierania gatunków w związku z rozwojem cywilizacji, m.in. problemy dotyczące nadmiernej eksploatacji gatunków i zasobów środowiska, konwencje CITES i CBD, kryzys zapyleń, spadek liczebności zapylaczy.
  Literatura:
  Potts S.G. et al. 2010. Global pollinator declines: trends, impacts and drivers. Trends in Ecology and Evolution 25:345-353 .pdf
  Smith K.F. et al. 2009. Reducing the risks of the wildlife trade. Science 324:594-595 .pdf
 • 26.10 Ochrona gatunków zwierząt powodujących szkody gospodarcze oraz metody zapobiegania im, w tym problem łowiectwa.
 • 9.11. Gatunki inwazyjne.
  Literatura:
  Traveset A. & Richardson D.M. 2006. Biological invasions as disruptors of plant reproductive mutualisms. Trends in Ecology and Evolution 21:208-216 .pdf
  Zygmunt Sajdok, Paweł Pawlaczyk (red). Inwazyjne gatunki roślin ekosystemów mokradłowych. Wydawnictwo Klubu przyrodników. (praca ma ogólny wstęp, poszczególne artykuły dotyczą roślin).
  Biological Invasions In Poland. Zbigniew Mirek (red), vol.1, 2010.
 • 16.11 Wpływ regulacji i zagospodarowania rzek na ochronę przyrody.
 • 23.11 Kontrowersje wokół organizmów zmodyfikowanych genetycznie. Krajowy Program Bezpieczeństwa Biologicznego w Polsce, Anioł A., Zimny J., Podyma W., Janik-Janiec B., Radzików, ISBN83-891172-06-2, 2002.
 • 30.11 Odnawialne źródła energii i ich wpływ na ochronę przyrody.
  Literatura:
  Fitzherbert E.B. et al. 2008. How will oil palm expansion affect biodiversity? Trends in Ecology and Evolution 23:538–545 .pdf
  Smith V.H. et al 2010. The ecology of algal biodiesel production. Trends in Ecology and Evolution 25:301-309 .pdf
 • 7.12 Fragmentacja krajobrazu.
  Literatura:
  Wyspy środowiskowe.Józef Błaszczak. 2002.
 • 14.12 Wielkoobszarowe intensywne rolnictwo. Różnorodność biologiczna w rolnictwie, stare rasy i odmiany roślin użytkowych.
  Literatura:
  Diamond J. 2002. Evolution, consequences and future of plant and animal domestication. Nature 418:700-707 .pdf
  Hails R.S. 2002. Assessing the risks associated with new agricultural practices. Nature 418:685-688 .pdf
 • 21.12 Problemy społeczności lokalnych na trenach objętych różnymi formami ochrony przyrody.
 • 11.01 Kontrowersje wokół energetyki atomowej.
 • 18.01 Choroby cywilizacyjne.
  Literatura:
  Dobson A.P. & Carper E.R. 1996. Infectious diseases and human population history. BioSciences 46:115-126 .pdf
  Wolfe N.D. et al 2007. Origins of major human infectious diseases. Nature 447:279-283.pdf
  Zimmet P. et al 2001. Global and societal implications of the diabetes epidemic. Nature 414:783-787.pdf

  Bardziej ogólna literatura:
  Różnorodność biologiczna w wielu odsłonach. Wybrane zagadnienia z ekologii I ochrony środowiska . Anna Kalinowska (red). Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym. Uniwersytet Warszawski. 2010.
  Gatunki obce w faunie Polski. Zbigniew Głowaciński, Henryk Okarma, Jerzy Pawłowski, Wojciech Solarz. Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie. 2012.

 

Ogród Botaniczny
Uniwersytetu Warszawskiego

Aleje Ujazdowskie 4
00-478 Warszawa

Ogród
Oaza przyrody w wielkim mieście

Ogród jest czynny
codziennie
w godz. 10.00 – 18.00
KASY są czynne do godz. 17.00

Szklarnie
Tropikalny las w centrum Warszawy

Szklarnie są czynne
od wtorku do niedzieli
w godz. 10.00 – 18.00
KASY są czynne do godz. 17.00
Instytucje wspierające

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Przeglądając tę stronę, zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie.