Zespół naukowy

Biologia i ekologia kwitnienia, nektarowania i zapylania roślin, mutualistyczne relacje roślina–zwierzę oraz ewolucja systemów reprodukcyjnych roślin, a także badania grzybów w mrowiskach, grzyby endofityczne, grzyby episymbiotyczne, związki mrówek i grzybów:

Prof. dr hab. Małgorzata STPICZYŃSKA, tel: 022 55-30-518
e-mail: m.stpiczynska@biol.uw.edu.pl
więcej

dr hab. Marcin ZYCH, tel: 022 55-30-529
e-mail: mzych@biol.uw.edu.pl
więcej

dr hab. Marta WRZOSEK, tel: 0-22 55-30-532
e-mail: mwrzosek@biol.uw.edu.pl
więcej

dr Katarzyna ROGUZ, tel: 022 55-30-525
e-mail: k.roguz@biol.uw.edu.pl
więcej

Doktoranci:

mgr Justyna RYNIEWICZ
e-mail: j.ryniewicz@biol.uw.edu.pl

mgr inż. Anna SZACIŁŁO
e-mail: a.szacillo@biol.uw.edu.pl

mgr Michał GORCZAK
e-mail: gorczak@biol.uw.edu.pl

mgr Igor SIEDLECKI
e-mail: siedlecki@biol.uw.edu.pl

Magistranci:

Barbara PŁASKONKA
e-mail: b.plaskonka@student.uw.edu.pl

Michał KOCHANOWSKI
e-mail: mj.kochanowski@student.uw.edu.pl

Marcin MAZURKIEWICZ
e-mail: mt.mazurkiewic@student.uw.edu.pl

Kamil KISŁO
e-mail: k.kislo@student.uw.edu.pl

Paulina DUMALEWSKA
e-mail: p.dumalewska@student.uw.edu.pl

Zofia MENCWEL
e-mail: z.mencwel@student.uw.edu.pl

Licencjusze:

Paweł KRESA
e-mail: p.kresa@student.uw.edu.pl

Michał KOCHANOWSKI
e-mail: mj.kochanowski@student.uw.edu.pl


Badania i monitoring populacji roślin w północno-wschodniej Polsce, rośliny siedlisk antropogenicznych Puszczy Kampinoskiej:

dr Hanna WERBLAN-JAKUBIEC, tel: 022 55-30-512
e-mail: hwerblan@biol.uw.edu.pl
więcej

mgr Izabella KIRPLUK, tel: 022 55-30-515
e-mail: ikirpluk@biol.uw.edu.pl
więcej