Zespół naukowy

Biologii i ekologia kwitnienia, nektarowania i zapylania roślin, mutualistyczne relacje roślina–zwierzę oraz ewolucja systemów reprodukcyjnych roślin:

Prof. dr hab. Małgorzata STPICZYŃSKA, tel: 022 55-30-518
e-mail: m.stpiczynska@biol.uw.edu.pl
więcej

dr hab. Marcin ZYCH, tel: 022 55-30-529
e-mail: mzych@biol.uw.edu.pl
więcej

dr Katarzyna ROGUZ, tel: 022 55-30-525
e-mail: k.roguz@biol.uw.edu.pl

mgr Justyna RYNIEWICZ, tel. 022 55-30-525
e-mail: j.ryniewicz@biol.uw.edu.pl

mgr inż. Anna SZACIŁŁO, tel: 022 55-30-525
e-mail: a.szacillo@biol.uw.edu.pl

mgr inż. Mateusz SKŁODOWSKI, tel. 022 55-30-525
e-mail: m.sklodowski@biol.uw.edu.pl


Badania i monitoring populacji roślin w północno-wschodniej Polsce, rośliny siedlisk antropogenicznych Puszczy Kampinoskiej:

dr Hanna WERBLAN-JAKUBIEC, tel: 022 55-30-512
e-mail: hwerblan@biol.uw.edu.pl
więcej

mgr Izabella KIRPLUK, tel: 022 55-30-515
e-mail: ikirpluk@biol.uw.edu.pl
więcej