Prace dyplomowe

W Ogrodzie Botanicznym można przygotowywać prace licencjackie (literaturowe i eksperymentalne) oraz magisterskie z szeroko pojętej botaniki, etnobotaniki, ekologii roślin i ochrony przyrody – tematyka jak w przypadku prac magisterskich (zob. poniżej).

Liczba miejsc: 5

Proponowana tematyka prac magisterskich:


dr Hanna WERBLAN-JAKUBIEC, tel: 022 55-30-512
e-mail: hwerblan@biol.uw.edu.pl

Florystyka i taksonomia, ochrona przyrody, zasoby genowe polskich ogrodów botanicznych, etnobotanika:

  • flora wybranych terenów północno-wschodniej Polski (rezerwaty okolic Warszawy, Wigierski PN, Puszcza Romincka),
  • wybrane grupy roślin w Konwencji Waszyngtońskiej (CITES),
  • edukacja przyrodnicza w ogrodach botanicznych,
  • specjalistyczne kolekcje roślin w polskich ogrodach botanicznych.


Prof. dr hab. Małgorzata STPICZYŃSKA, tel: 022 55-30-518
e-mail: m.stpiczynska@biol.uw.edu.pl

Tkanki wydzielnicze roślin, biologia kwitnienia:

  • struktury wydzielnicze (nektarniki, osmofory, elaiofory) w kwiatach Orchidaceae,
  • nektarniki kwiatowe u okrytozalążkowych, dynamika sekrecji i skład chemiczny nektaru,
  • sygnały kwiatowe w interakcjach roślina–zwierzę.


dr hab. Marcin ZYCH, tel: 022 55-30-529
e-mail: mzych@biol.uw.edu.pl

Biologia i ekologia reprodukcji okrytozalążkowych, ewolucja systemów reprodukcyjnych roślin, etnobotanika:

  • biologia i ekologia zapylania oraz strategie reprodukcyjne roślin okrytozalążkowych,
  • „sieci zapyleń” w wybranych zbiorowiskach roślinnych,
  • „kryzys zapyleń” i jego konsekwencje.

Rośliny a społeczeństwo: wiedza o roślinach i ich wykorzystanie (we współpracy z Iwą Kołodziejską).